skip to Main Content

Vero-ohjeistus NY-yrityksille

vero_logo_nettiVerohallinto on päivittänyt ohjeistuksensa NY-yritysten verotukseen. Päivitys ei pääsääntöisesti muuta NY-yrityksen toimintatapaa vaan uusi ohjeistus on laadittu selkeämmäksi kokonaisuudeksi ja siihen on tehty muutamia lisäyksiä.

Mikä on muuttunut aiempaan ohjeistukseen verrattuna?

Kokosimme tähän keskeisimmät muutokset kohdittain.

Voit tutustua ohjeistukseen kokonaisuudessaan Verohallinnon nettisivuilla.

2 NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmat ( lisätty toimialalinjaus )

”Harjoitusyrityksen perustuvat oppilaat voivat periaatteessa valita, millä toimialalla harjoitusyritys tulee toimimaan. Tietyillä toimialoilla toimiminen edellyttää kuitenkin lain mukaan yrityksen rekisteröintiä, toimiluvan hankintaa tai ilmoituksen tekemistä taikka muita vastaavia toimenpiteitä. Esimerkiksi rakennusalan urakoita ja palkanmaksua koskeva sääntely edellyttää käytännössä, että rakennusalalla toimiva yritys rekisteröidään asianomaisiin rekistereihin.”

Käytännössä linjaus rajoittaa tietyiltä osin NY-yrityksien liikeideoita aloilla, joilla lainsäädäntö on tiukka. Esimerkiksi NY-yritys ei voi toimia alihankkijana suurella rakennustyömaalla, jota sääntelyt koskevat. Sääntelyä ovat muun muassa työkorteissa olevien veronumeroiden vaatiminen.

Myös muilla toimialoilla voi olla toimialakohtaista sääntelyä, joka edellyttää oikean yrityksen perustamista.

4 Arvonlisäverotus ( ei muutoksia mutta huomaa tuleva lakimuutos)

Ei muutoksia aiempaan. NY-yrityksen toiminta on edelleen arvonlisäverotonta, kun NY-yrityksen toimintakauden liikevaihto jää alle arvonlisäverolain 3 §:ssä säädettävän vähäisen toiminnan rajan. Vähäisen toiminnan raja on tällä hetkellä 8500 euroa.

Lakiin on jo kirjattu, että 1.1.2016 tulee voimaan lakimuutos, joka nostaa vähäisen toiminnan rajan 10000 euroon. Verohallinto on informoinut NY:tä, että muutos ei koske NY-yrityksiä, joiden toiminta-aika on lukuvuosi 2015—2016, koska toiminta on alkanut vuoden 2015 puolella.

Sen sijaan NY-yritykset, jotka aloittavat ohjelmassa 1.1.2016 jälkeen noudattavat uutta rajaa.

5 Ennakkoperintä ( muutoksia tullut )

5.1 Ennakonpidätyksen toimittaminen ( koskee NY-yrityksiä, jotka tuottavat palveluita )

Verohallinto linjaa ohjeessaan, että palveluita tuottavien NY-yritysten ansiot rinnastetaan työkorvaukseen. Tämä koskee vain palveluita, ei itse valmistettuja tai jälleenmyytäviä tuotteita.

Mitä tämä tarkoittaa?

Ennakkoperintälain mukaan työkorvauksen maksajan on toimitettava ennakonpidätys maksamastaan työkorvauksesta, jos työkorvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Harjoitusyritykset eivät voi liittyä ennakkoperintärekisteriin. (Huom. alle 1500€ työkorvauksesta / kotitalous ei tarvitse ilmoittaa. Katso tarkennus alta.)

Harjoitusyritys voi oppilaitoksen suostumuksella asiakkaita laskuttaessaan ilmoittaa oppilaitoksen y-tunnuksen, jolloin ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa, jos oppilaitos on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Vaihtoehtoisesti harjoitusyritys voi Nuori yrittäjyys ry:n suostumuksella ilmoittaa laskuillaan sen ry:n y-tunnuksen.

Mikä muuttuu?

Yrityksille palveluja myytäessä: ( merkitään y-tunnus laskuihin )

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan NY-yritys voi luvan saatuaan ilmoittaa laskuun jatkossa joko oppilaitoksen tai Nuori Yrittäjyys ry:n y-tunnus. Y-tunnuksen käyttäminen on aina luvanvaraista, eikä Y-tunnusta saa käyttää ilman hyväksyttyä lupaa!

Kotitalouksille ja yksityisasiakkaille palveluja myytäessä: ( katso myyntirajat )

Ennakkoperintälain 9 § 3. momentissa todetaan:

”Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä (kotitalous) ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä samalle saajalle kalenterivuonna maksetuista suorituksista, jollei niiden määrä ylitä asetuksella säädettävää määrää tai jollei suoritus liity maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan.”

Asetuksella tarkoitetaan ennakkoperintäasetuksen 13§, jossa todetaan seuraavaa:

”Kotitalouksien maksama suoritus
Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä eikä maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos suoritus ei ylitä vuosittain 1 500 euroa tai jos se ei liity ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maksajan toimintaan.”

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

NY-yritys voi siis myydä palveluita samalle luonnolliselle henkilölle tai kotitaloudelle vuodessa enintään 1500 eurolla, jolloin maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Suurin osa NY-yrityksistä toimii lukuvuoden ajan, jolloin toiminta jakaantuu kahdelle kalenterivuodelle. Lisäksi palveluyritykset myyvät palvelujaan usealle henkilölle, joten emme usko muutoksella olevan merkittävää vaikutusta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteutukseen. Lähinnä muutos varmistaa sen, että NY-yrityksellä tulee olla useita asiakkaita eikä työsuhteenomaista yksi asiakas/yritys -tilannetta pääse syntymään.

Huom! NY-yritykset, jotka myyvät tuotteita, toimivat kuten ennenkin.

5.2 Kustannusten korvaukset

Lisätty tarkennus, että NY-yritys ei voi maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahoja. Toimintaan osallistumisesta aiheutuneet kulut voidaan vähentää saaduista tuloista, esimerkiksi: NY-yritys tarjoaa haravointi-apua.

1. Myydään haravointipalvelua 200€
2. Ostetaan uudet haravat 30€
3. Jaettavaksi voitoksi jää 170€ (200-30=170€)

Voit tutustua ohjeistukseen kokonaisuudessaan Verohallinnon nettisivuilla.

 

Back To Top