skip to Main Content

Tukimateriaali opetukseen

Nuori Yrittäjyys ry tuottaa kurssia koskevaa tukimateriaalia. Tukimateriaalin tarkoituksena on antaa perustiedot kurssilla käsiteltävistä aiheista ja avata kurssin toteutusta.

Tämä sivusto tarjoaa tietoa ja ohjausta NY Start Up -ohjelman toimintaan ja sen vaiheisiin sekä tietoa kilpailuista ja muista ohjelmaan liittyvistä tapahtumista. Lisäksi tällä sivustolla on opettajien ja nuorten rekisteröityminen ohjelmaan.

Vuoden kulku

Lukuvuoden kulku on jaettu vaiheisiin, joiden mukaan toiminta etenee. Vaiheiden kestoon vaikuttaa opiskelijoiden idean luonne, vaativuus ja osaaminen. Jos idea vaatii paljon suunnittelua, on perusteltua käyttää enemmän aikaa liiketoimintamallin rakentamiseen kuin idea ollessa pääasiassa markkinointia.

Tutustu lukuvuoden kulkuun kohdassa Ohjelman askeleet (Program Steps)

Kilpailut ja osallistuminen

Lukuvuoden aikana järjestetään Paras liikeidea -kilpailu ja Paras web-kokonaisuus -kilpailu sekä lukuvuoden lopussa kansallinen NY Start Up -finaali.

Kilpailujen tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia oman osaamisen esittelyyn. Finaalissa on hyvä mahdollisuus tutustua muihin NY-yrityksiin ja heidän toimintaansa.  Kilpailuihin osallistumien ei kuitenkaan ole ohjelman pääasia, vaan niiden tarkoitus on tuoda mukava lisä ohjelmaan.

Mitä asioita opettajan on hyvä osata?

Ohjaavan opettajan tehtävänä on tukea oppimisprosessia, toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.  “Yrittäjyys on asenne” – sanonta pätee myös tässä! Tärkeintä on olla kiinnostunut siitä, mitä nuoret ideoivat ja olla valmis etsimään lisätietoa niiltä alueilta, joissa tietoa tarvitaan. Myös halu luoda ja käyttää verkostoja on tärkeää.  Yleensä maalaisjärkeä käyttämällä, ohjeet lukemalla ja apua kysymällä pääsee hyvin pitkälle.

Kaikkea ei tarvitse osata itse. Apua kannattaa pyytää varsinkin niissä asioissa, jotka ovat itselle vieraampia. Suurimmat haasteet kohdataan yleensä seuraavissa toiminnan alueissa:

  • miten päästä toiminnassa alkuun (eli saada ideat toiminnaksi)
  • NY-yritysten verkkotyökalujen käyttö
  • kirjanpito ja taloushallinta
  • yrityksen tuotteen tai palvelun markkinointi ja asiakaspilotointi

Näitä osa-alueita varten olemme laatineet lyhyet selviytymispaketit, joiden avulla voidaan opettaa/oppia perustaidot. Näitä taitoja voidaan täydentää muulla opetuksella tai aktiivisesti itse oppien.

Ohjelman valmentajien tukena toimii  Facebookissa ryhmä: NY Start Up -valmentajafoorumi. Ryhmässä voit jakaa hyviä käytäntöjäsi, kysyä ohjelmaan liittyviä kysymyksiä tai kertoa kuulumisia. Ryhmä on suljettu, joten pyydä kutsu sinne joko jo ryhmässä olevalta kollegaltasi tai NY-toimistolta Petri Katajarinteeltä.

Nuori Yrittäjyys järjestää eri korkeakoulupaikkakunnilla myös tarvittaessa ohjelman info- ja valmennustilaisuuksia.

Back To Top