skip to Main Content
NY Start Up -ohjelman kurssikuvaus. (suurenna kuva klikkaamalla)

NY Start Up -ohjelman kurssikuvaus. (suurenna kuva klikkaamalla)

NY Start Up -ohjelma on avoin kaikille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Ohjelma voidaan ottaa käyttöön luomalla siitä kurssi, jonka opiskelijat voivat valita. Ohjelma voidaan ottaa myös työkaluksi olemassa oleviin yrittäjyysopintoihin.

Kurssikuvaukseen tulee kirjoittaa normaaliin kurssiin kuuluvat asiat ja kuvausta voi räätälöidä niin, että se ottaa huomioon ne asiat, joita osallistujien opintoalan mukaan halutaan painottaa.

Vaatimukset kurssin käyttöön

 • Ohjelman virallinen hyväksyntä osaksi opintoja
 • Ohjelman vastuuopettaja korkeakoulusta
 • Innostus yrittäjyyteen ja tekemällä oppimiseen 😉

Miten toimin, jos haluan ohjelman omaan korkeakouluuni?

Tutustu ohjelman sivustoon, esimerkkeihin ja ole yhteydessä NY:n kansalliseen toimistoon. Autamme mielellämme ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä ja ohjelman ottamisessa osaksi opetusta. Nuori Yrittäjyys ry valmentaa opettajia ohjelman käyttöönotossa. Kysy valmennusaikataulusta ja paikkakunnista NY:n toimistolta. NY Start Up -ohjelman yhteyshenkilönä toimii Petri Katajarinne, [email protected], 040 737 8610.

Maksaako ohjelman käyttö?

Ohjelmassa on vain opiskelijakohtainen materiaalimaksu, joka on 22€/opiskelija. Tätä maksua vastaan opiskelijat saavat käyttöönsä NY Start Up -ohjelman tukimateriaalin sekä NY-yrityksilleen vakuutuksen Fenniasta. Muita maksuja ei ole. NY-yritystä perustettaessa opiskelijat sijoittavat yritykseen alkupääomaa 10-100€/osallistuja ja pääoma menee yritystoiminnan käynnistämiseen.

Voitteko Nuori Yrittäjyys ry:stä tulla valmentamaan opiskeljoita?

Käytännössä emme, haluamme edistää yrittäjämäistä oppimistapaa ja tarjoamme käyttökoulutusta ohjelman käyttöön. Haluamme myös luoda ns. pysyvää toimintaa, joka säilyy osana normaalia opetusta ilman erillistä projekti/hanke tms. väliaikaisrahoitusta.

Mitkä ovat vaiheet ohjelman käyttöönotossa?

Yleiset vaiheet ohjelman ottamisessa osaksi opetusta ovat seuraavat, mutta vaiheet vaihtelevat oman korkeakoulun käytäntöjen mukaan:

 1. Opettaja/korkeakoulu haluaa ottaa ohjelman käyttöön
 2. Varmistetaan, että ohjelma sopii osaksi opetusta (yrittäjyysopinnot/vapaasti valittavat opinnot)
 3. Saadaan ohjelman käyttöön hyväksyntä laitokselta (johtaja/johtokunta)
 4. Vastuuopettaja perehtyy ohjelman prosessiin ja tukimateriaaliin 
 5. Kirjoitetaan ohjelman kurssikuvaus ja tarjotaan ohjelma opiskeljoille valittavaksi
 6. Luodaan ohjelman opetusrunko tuntijaon mukaan sekä etsitään paikalliset verkostot luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tueksi ks. lisätietoja kohdasta verkostoituminen.
 7. Opiskelijat valitsevat kurssin korkeakoulussa
 8. Opettaja rekisteröityy www.nystartup.fi -sivustolle
 9. Ohjelman ylläpitäjät avaavat kurssin järjestelmään ja antavat opettajalle järjestelmän käyttöoikeudet ja pääsyn kurssille
 10. Aloitetaan ohjelma korkeakoulussa
 11. Opiskelijat rekisteröityvät mukaan kurssille
 12. Kun NY-yritys on perustettu, niin yksi tiimin jäsenistä rekisteröi yrityksen
 13. Ohjelma suoritetaan lukuvuoden aikana
Back To Top