skip to Main Content

Kurssia varten tulee laatia kurssiopas, jossa kuvataan kurssin toiminta osallistujille. Kurssioppaan mallin saat tältä sivulta, mutta tarkka yliopisto/korkeakoulukohtainen toteutus on aina hieman muokattu versio yleisestä mallista. Tähän vaikuttavat paikalliset tapahtumat ja mahdollisuudet, joita kurssilla kannattaa hyödyntää.

Arviointi ja kurssin kulku

Ohjelman arviointi suoritetaan yleensä ohjelman aikaisten suoritusten ja toiminnan aktiivisuuden perusteella.Lisäksi arviointiin otetaan mukaan palautettavat tehtävät ja kurssin aikana järjestettävät ja siihen kuuluvat tapahtumat.

Kurssioppaan mallissa on kuvattu Turun yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun kurssin toiminta, suoritukset ja aikataulu. Opas toimii hyvänä pohjana oman kurssin rakentamisessa.

Arviointioppaan mallissa kun kuvattu asioita, joita kurssilla voidaan arvioida ja myös avattu opittavia taitoja aihekohtaisesti. Voit hyödyntää arviointiopasta soveltuvin osin.

Back To Top