skip to Main Content

NY Start Up on yrittäjyyttä ja oman idean kehittämistä tukeva oppimismalli. Ohjelman aikana käydään läpi prosessi, joka muodostaa myös oikean yrityksen elinkaaren. Ohjelmaa varten osallistujat perustavat ryhmissä oman miniyrityksen (NY-yritys), jonka puitteissa prosessi käydään läpi. Yritykset voivat toimia myös oikeasti ja myydä tuotteitaan/palveluitaan asiakkaille.

Ohjelma on jaettu selkeisiin vaiheisiin…

  1. Innovaatio ja suunnittelu (ideointi, tiimi, liiketoimintamalli)
  2. Yritystoiminnan rakentaminen (yhteistyöverkosto, idean validointi, toimintasuunnitelma)
  3. Oman idean pilotointi ja testaus (asiakkaan kohtaaminen, idean validointi ja arviointi)
  4. Tulevaisuuden arviointi ja jatkokehitys (idean kehittäminen, yhteistyö, tulevaisuuden suunnittelu, liiketoimintasuunnitelma).

…jotka tukevat henkilökohtaisten,  liiketoiminta-, sekä innovaatiotaitojen oppimista

  • Henkilökohtaiset taidot ovat yleisiä työelämätaitoja kuten vuorovaikutus, neuvottelu sekä ryhmätyötaidot. Näitä opitaan omaa ideaa kehitettäessä, neuvoteltaessa sidosryhmien kanssa sekä asiakaskohtaamisissa.
  • Liiketoimintataidot liittyvät yritystoiminnan aloittamisessa ja käynnistämisessä opittaviin taitoihin kuten markkinointiin (henkilökohtainen, digitaalinen), laskentatoimen perusteisiin (kustannuslaskenta ja taloushallinto) sekä ryhmän motivointiin ja vahvuuksien löytämiseen (johtaminen, organisaatio).
  • Innovaatiotaitojen kehittäminen on prosessi oman idean löytämisestä ja toimintaympäristön arvioinnista idean tuotteistamiseen ja pilotointiin oikeiden asiakkaiden kanssa.

Oma NY-yritys luo toiminnalle opiskelijoita motivoivan oppimisympäristön. Samalla osallistujat näkevät oman idean kehittämisen selkeänä mahdollisuutena tulevaisuuden yrittäjyyteen.

NY Start Up on valmis työkalu opetukseen…

NY Start Up -toimintamalli tarjoaa opettajille valmiin työkalun edellä mainittujen taitojen oppimiseen, oppimista tukevia kilpailuja sekä Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyöverkoston opettajien avuksi ja tueksi.

Toimintamallia suositellaan käytettäväksi koko lukuvuoden kestävänä oppimismatkana, mutta esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden tarpeita ajatellen on ohjelma mahdollista suorittaa myös yhden lukukauden aikana.

NY Start Up -malli on matalan kynnyksen, käytännönläheinen toimintamalli, joka tarjoaa osallistujille haasteita omien tavoitteiden mukaan.

… jossa voi olla erilaisia tavoitteita

Tavoitteena voi olla yleinen yrittäjyystaitojen oppiminen tai oman idean testausvaihe.

  • Yleinen yrittäjyystaitojen oppiminen vahvistaa nuoren oman osaamisen arvostusta, parantaa yrittäjämäisiä työelämävalmiuksia, sekä antaa mahdollisuuden nähdä oman osaamisen arvo käytännössä.
  • Idean testausvaiheen tueksi malli tarjoaa hyvän idean valmistelualustan, jolloin jatkotähtäin voi olla siirtyminen yrityskiihdyttämöön tai Start Up-intensiivikurssille.

Katso miten NY Start Up -ohjelma otetaan käyttöön

Back To Top