skip to Main Content

Kurssin tapaamiset voidaan pitää Workshop-muotoisina, jolloin jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Tapaamisten tarkoituksena on ohjata oppilaita eteenpäin ja etsimään tietoa seuraavan tapaamisen aiheista sekä esittämään tekemänsä asiat. Tapaamiset eivät siis ole ns. perinteistä opetusta.

Ensimmäinen workshop on hyvä pitää mahdollisimman pian aloitusleirin jälkeen, jotta leirin innostus ei ehdi laantua. Hyväksi havaittu ratkaisu on pitää aluksi workshoppeja kerran viikossa ja myöhemmin harventaa ne esimerkiksi joka toinen viikko tapahtuviksi. Tapaamiskertojen teemat liittyvät NY-tiimin kulloiseen kehitysvaiheeseen (ks. Program Steps -sivun oikeasta laidasta) ja ohjelman etenemiseen. Voit kuitenkin vapaasti soveltaa ohjeistusta omassa valmennuksessasi. Program Steps -valikosta löydät myös opiskelijoille kulloiseenkin vaiheeseen liittyvän materiaalipankin.

NY Start Up -kurssin alkuun sopii mainiosti NY Start Up – Let’s Innovate! -materiaalit. Sivustolta löydät valmiin kurssirungon ja kattavan valmennusmateriaalin tapaamiskerroille

Alla näet ehdotukset workshopin rakennemalliksi sekä teemat eri workshopeille.

Workshop Rakennemalli

NY START UP –WORKSHOPIT RAKENNEMALLI (3 h)

Workshopin rakenne voi olla alla kuvatun mallin mukainen tai voit rakentaa oman valmennusmallisi.

1. ALOITUS (30 min)

 • kuulumiskierros
  • iso ryhmä: jaetaan max neljän tiimin ryhmiin, jossa jokaisella tiimillä max 5 min aikaa
  • pieni ryhmä: jokaisella tiimillä max 5 min aikaa

2. VIERAILIJA TAI ALUSTUS (30 min)

 • vierailija alustaa teemaan tai
 • valmentaja alustaa teemaan tai
 • ny-tiimi alustaa teemaan

3. WORKSHOP TEEMASTA (60 min)

 • esim. joku canvasin laatikko tai presentaation tekeminen

4. WORKSHOPIN PURKU (30 min)

 • pieni ryhmä kaikki vuorollaan; iso ryhmä 3-5 tiimin ryhmissä

5. SEURAAVAN KERRAN TEHTÄVÄNANTO (30 min)

 • liittyy tämän tai seuraavan kerran teemaan
 • tiedotusasiat
 • aikaa kysymyksille ja valmentajien henkilökohtaiselle tapaamiselle

 

Samaa rakennemallia voi soveltaa kaikkiin teemallisiin NY Start Up -kurssin workshoppeihin.

Teema: Myynti

Teema: Myynti

Workshopin oppimistavoitteet

 • ymmärtää myynnin tärkeys yrityksen toiminnassa
 • oppia valitsemaan omalle toiminnalle parhaat ja toimivimmat myyntitavat ja -keinot
 • oppia laatimaan omalle yritykselle myyntistrategian
 1. Intro
 • kuulumiskierros: jokainen tiimi kertoo lyhyesti mitä on tapahtunut viime tapaamisen jälkeen, missä ovat onnistuneet, millaisia haasteita, mitä aikovat seuraavaksi tehdä.
 1. Vierailija/Alustus teemaan
 • vierailijana yrittäjä tai myynnin ammattilainen, joka kertoo omasta myyntityöstään tai
 • valmentajan pitämä lyhyt alustus aiheeseen (voi olla myös video)
 • keskustelua aiheesta
 1. Workshop (30 min + 30 min)
 • oman myyntistrategian ja -suunnitelman luominen – mitä, miten, kenelle, kuka… (ohjeistus)
 • myyntipuhe –harjoitus – 3 hengen ryhmät
 • myyjä – ostaja –tarkkailija
 • vaihdetaan rooleja
 • 10 min kierros (5 min myyntitapahtuma + 5 min purku)
 1. Workshopin purku
 • yhdessä tai ryhmissä käydään läpi jokaisen tiimin siitä miten myynti toteutetaan + kysymykset ja vertaisapu
 1. Seuraavan kerran tehtävänanto
 • valmistele 4 minuutin pitchaus tuotteestasi tai palvelustasi
 • viimeistele myyntistrategia ja –suunnitelma
 • ajankohtaiset asiat: esim. mitä tapahtumia lähiaikoina, Nuori Yrittäjyys –ohjelman kuulumisia, tehtävien palautuksista
 • varaa aikaa kysymyksille ja keskustelulle

 

Linkkivinkit myyntiteemaan

Kirjallisuutta

 • Tuija Rummukainen: Huippumyyjä. 2015.

 

Tässä malliksi muutama aikaisempien vuosien vuosikello ja kurssikuvaus:

-Lahden amk:n Lahdenamk_NY Start Up vuosikello_syksy2015

-Helsingin yliopisto: kurssikuvaus_helsingin_yliopisto_2015-16

-Turku (Turun yliopisto, Turun amk ja Humak): startup-turku-schedule-2016

Back To Top