skip to Main Content

Valmentaminen

Suosittelemme, että NY Start Up –kurssi totetutetaan käyttämällä pedagogisena menetelmänä valmentamista tai couchingia. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu oppimisesta on oppijalla itsellään ja valmentajan tehtävä on tukea prosessia, ohjata ja innostaa eteenpäin. Yhtenä vahvana elementtinä on vertaisoppiminen: kannusta ja rohkaise opiskelijoita jakamaan tietoa ja kokemuksiaan. Tätä edistää vuorovaikutuksellisen ja luottamuksellisen ilmapiirin ylläpitäminen, jossa jokainen uskaltaa tuoda esille omat ajatuksensa, mielipiteensä ja ideansa.

Jos valmentaminen ei pedagogisena mallina ei sinulle ole tuttua tai et sitä aikaisemmin ole kokeillut, niin nyt sinulla on mainio tilaisuus kokeilla sitä. Ota selvää onko menetelmät käytössä korkeakoulussasi ja onko siihen saatavilla koulutusta tai tukimateriaalia. NY Start Up –kurssin läpiviemiseen riittää kyllä rohkea heittäytyminen.

Vinkki: parhaiten valmentamista oppii valmentajaparina tai –tiiminä.

Kurssin toteutus

NY Start Up –ohjelmassa on kaksi tasoa: korkeakoulussa paikallisesti toteutettava kurssi sekä Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoama valtakunnallinen ohjelma, johon korkeakoulut rekisteröityvät. Nuori Yrittäjyys tarjoaa ohjelmalle oppimisympäristön tukimateriaaleineen sekä erilaisia valtakunnallisia kilpailuita ja tapahtumia, mutta jokainen korkeakoulu vastaa itse kurssin toteutuksesta.

Paikallisesti toteutettava kurssi voidaan toteuttaa joko oman korkeakoulun sisällä tai yhteistyönä muiden alueen korkeakoulujen kesken. Kaikkein suurin hyöty kurssista saadaan kun mukana on mahdollisimman monen eri alan opiskelijoita monialaisissa tiimeissä. Samaan tapaan kuin oikeissakin yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista.

Kurssin käytännön toteuttaminen on ohjelmassa vapaata. NY Start Up –ohjelma on itsessään suunniteltu siten, että se mahdollisimman hyvin noudattaa oikean yrityksen perustamisprosessia ideasta liiketoiminnaksi. Lähtökohtana on tiimiyrittäminen ja tiimioppiminen. Kurssin perusrakenne noudattaa yleensä korkeakouluissa kurssitapaamisten (workshoppien, tapahtumien, vierailujen) ja opiskelijatiimien itsenäisen työskentelyn vuorottelua.

Tältä sivustolta löydät mallit kurssin vuosikellolle, workshopeille sekä aloitusleirin pitämiselle. Käytä niitä apuna kurssin suunnittelussa. NY Start Up –ohjelmassa on myös valtakunnallinen valmentajien verkosto, jolta voit kysyä neuvoja kurssin suunnittelussa. Muista myös jakaa muille omia hyviä käytäntöjäsi.

Kurssin viestintä

Nuori Yrittäjyys ry:n viestintä

Nuori Yrittäjyys ylläpitää nystartup.fi sivustoa, jonne päivitetään kurssin tietoa ja uutisia. Tämän lisäksi on käytössä opettajien Facebook-ryhmä (valmentajafoorumi), jossa tiedotetaan nopeampaa asiaa. Pari kolme kertaa lukuvuodessa lähetämme valmentajille uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Ohjelman tärkeät päivämäärät löydät nystartup.fi -sivuston etusivulta oikeasta laidasta.

nystartup.fi -järjestelmä mahdollistaa oppilaiden sekä NY-yritysten tehtävien palauttamisen suoraan järjestelmään ja järjestelmästä näet opettajana kaikki nuorten tekemät palautukset.

Kurssin sisäinen viestintä

Luokaa kurssille omat sisäisen viestinnän käytännöt, joita käytetään kurssin aikana. Voitte käyttää koulun omaa järjestelmää tai luoda esim. sisäisen facebook-ryhmän tai postituslistan osallistujille. Muistuttakaa opiskelijoille, että tiimeillä on myös sisäinen viestintävastuu: tiimi sopii tavoista, miten varmistetaan, että tieto kulkeutuu tiimin kaikille jäsenille. Kurssilla voidaan sopia esimerkiksi pelisääntönä, että tapaamisissa on vähintään yksi tiimin jäsen osallisena. Muista myös dokumentoida kurssin tapaamisia esimerkiksi kuvaamalla workshoppeja tai muita tapahtumia tai pyydä opiskelijoita tekemään tätä. Kurssilla voi olla myös oma blogi, jota valmentajat ja tiimit ylläpitävät.

Back To Top