skip to Main Content

NY Start Up -aloitusleiri

NY Start Up –kurssi on hyvä käynnistää aloitusleirillä, jonka aikana opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja valmentajiinsa, tiimiytyvät ja innoivat tulevaa liikeideaansa.

Leirin pituus voi olla yhdestä päivästä vuorokauteen. Mitä pidempi leiri on ajallisesti, sen paremmin opiskelijoilla on aikaa tutustua toisiinsa. Pidemmällä leirillä myös tempo on rauhallisempi ja aikaa jää esimerkiksi leirinuotiolla istumiseen, saunomiseen tai leikkimielisiin kilpailuihin.

Pois luokkahuoneesta

Screen Shot 2013-09-06 at 14.05.30Leiripaikan valintaan kannatta kiinnittää huomiota. Pääsääntönä on olla pois tutuista ympyröistä; etenkin poissa luokkahuoneesta. Leiriympäristön tulisi olla luovuutta ja tiimiytymistä edistävä. Leiripaikan valintaan liittyviä tekijöitä ovat opiskelijoiden lukumäärä, saavutettavuus ja leirikustannukset. Kustannuksia voidaan alentaa esimerkiksi hankkimalla leirille sponsoreita tai löytämällä jonkun yhteistyökumppanin tiloista. Tiloja kannattaa kysyä esimerkiksi paikalliselta yrittäjäjärjestöltä, kunnalta, pankeilta tai vakuutuslaitoksilta. Myös alueen isoilla yrityksillä saattaa olla omia leirikäyttöön sopivia paikkoja. Hyviä leiripaikkoja ovat erilaiset leiri- ja kokouskeskukset tai esimerkiksi oman korkeakoulusi start up –kiihdyttämö. Pientä ryhmää varten voi vaikka vuokrata mökin tai lähteä risteilylle. Käytä leiripaikan valintaa mielikuvitustasi ja verkostojasi. Leiripaikalla on myös vaikutus ruokailuihin ja tarjoiluihin: tarjoakoo oppilaitos tai sponsori, tuoko jokainen omat eväät vai käydäänkö mahdollisesti syömässä jossain opiskelijaruokalassa?

Leirin ohjelma

Oli leirisi sitten työpäivän tai vuorokauden mittainen, niin perusprosessi on molemmissa sama. Aluksi tutustutaan erilaisten harjoitusten tai leikkien kautta. Pienessä ryhmässä tutustuminen voi tapahtua myös siten, että jokainen kertoo piirissä itsestään ja odotuksistaan. Isossa ryhmässä on järkevämpää muodostaa pienempiä ryhmiä tai käyttää erilaisia speed dating –menetelmiä. Katso linkkilistasta vinkkejä tutustumisharjoituksiin.

Toisessa vaiheessa tutustutaan erilaisiin ideointityökaluihin harjoitusten kautta. Tässä vaiheessa ryhmät eivät ole vielä lopullisia, vaan opiskelijoita sekoitetaan ryhmästä toiseen, jolloin tutustuminen syvenee.

Kolmannessa vaiheessa siirrytään itse ideointiin, jonka tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, joista aletaan sitten valitsemaan toteuttamiskelpoisimmat. Ideointivaihetta voi pohjustaa esimerkiksi tutustumalla Sitran megatrendikatsaukseen http://www.sitra.fi/tulevaisuus/megatrendit tai käyttämällä apuna Megatrendikortteja. Ideoiden valitseminen voi tapahtua siten, että kaikki tuotetut ideat kerätään esimerkiksi post it –lapuille seinälle ja niitä aletaan luokitella erilaisiin kategorioihin esimerkiksi sen pohjalta onko idea tuote tai palvelu tai peli-ideat yhteen ryhmään tai vanhuksille tuotettavat palvelut yhteen ryhmään. Tämän jälkeen opiskelijat voivat valita itseään kiinnostavan idean tai idearyhmän ja ryhmäytyä idean ympärille. Jos yhden idean ympärille järjestäytyy yli viisi opiskelijaa, niin tällöin on hyvä jakaa ryhmä useampaan osaan ja miettiä millaisia erilaisia sovelluksia ideasta voisi toteuttaa.

Tässä vaiheessa tiimit voivat jakaa ideansa muille esimerkiksi pitchauksen muodossa tai tekemällä älypuhelimillaan minuutin mittaisen esittelyvideon tiimistään ja ideastaan. Video voidaan liittää esimerkiksi kurssin Facebook –sivulle tai Youtube –kanavalle.

Kun ryhmät ovat muodostuneet ideoiden ympärille, alkaa ideoiden jatkojalostus ja testaaminen. Opiskelijat voidaan lähettää esimerkiksi kysymään idean tarpeellisuudesta tai hyödyllisyydestä mahdollisilta asiakkailta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lounastauon yhteydessä. Jos leirin läheisyydestä löytyy mahdollisia asiakasryhmiä, niin opiskelijat voivat mennä esimerkiksi läheiseen vanhainkotiin, kouluun tai ostoskeskukseen. Jos leiri pidetään asutuksen ulkopuolella testiasiakkaina voivat toimia toiset ryhmät.

Asiakkailta saadun palautteen avulla ideaa aletaan työstämään esimerkiksi jonkun tuotteistamistyökalun tai canvasin avulla (ks. Vinkkejä lopusta).

Aloitusleiri päättyy yleensä tiimien ja ideoiden esittelyyn. Tiimeille voidaan antaa tehtäväksi pitää pitchaus ideastaan tai esitellä tiiminsä draaman keinoin. Tärkeintä, että opiskelijoille jää leirin jälkeen innostunut mieli kurssista ja omista ideoistaan ja kyvyistään.  Pitchauksen voi järjestää myös ”leijonankita” –tyylisesti ja pyytää yhteistyökumppaneita sijoittajiksi.

Muita vinkkejä leirille:

-pyydä leirille vierailijoiksi yhteistyökumppaneita tai mahdollisia tulevia neuvonantajia

-vältä luennointia, mutta joku innostava vierailija voi olla paikallaan. Esimerkiksi opiskelijayrittäjä tai joku muu esikuvaksi sopiva (muuta)

-pyydä (apu)valmentajiksi edellisen vuoden opiskelijoita tai esimerkiksi paikallisen Enterneurship Societyn –aktiivejä. Opiskelijat voivat parhaimmillaan toteuttaa koko leirin.

-muista, että valmentajan tehtävänä on toimia facilitaattorina ei kaikkitietävänä opettajana –luota prosessiin!

-tee ohjelmasta aikataulullisesti riittävän väljä. Tehtävien suorittamiseen menee yleensä enemmän aikaa kuin olit alun perin ajatellut.

-käy päivänkulku etukäteen mielikuvaharjoituksena läpi. Mieti mahdolliset ongelmakohdat ja yllättävät tekijät, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi aikataulussa pysymiseen. Tee varasuunnitelma(t)!

-varaa leirillä tarvittavat tarvikkeet hyvissä ajoin (kynät, paperit, pahvit, teipit, fläppitaulut…)

-muista dokumentointi: ota kuvia ja videoi (muista kysyä lupa osallistujilta kirjallisesti esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä, jos kuvia tai vidoita on julkisesti esillä esimerkiksi kurssin verkkosivuilla).  Tee leirin jälkeen kuva- tai videokooste osallistujille.

-leirin toteuttamiseen voi myös soveltaa myös muita valmiita leirikonsepteja.

Esimerkkejä leiriohjelmista

Turun korkeakoulujen 7h -leiri

Turun korkeakoulujen 12h-leiri (Let’s Innovate)

Oppaita tiimiyttämiseen ja innovointiin

Näistä verkosta löytyvistä oppaista voit hakea tukea oman leirisi toteuttamiseen. Kokeile rohkeasti erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Olet varmasti itsekin ollut mukana jossain vastaavassa tilanteessa, jossa on käytetty jotain toimivaa tapaa saada osallistujat tutustumaan toisiinsa ja ryhmäytymään jonkin tehtävän ääreen. Jos tiedät jonkun hyvän menetelmän, niin vinkkaa siitä meille. Lisäämme sen tähän listaan muiden iloksi.

Tutustuminen ja ryhmäytyminen:

-Myönteisen vuorovaikutuksen työkalupakki http://vuorovaikutuspakki.blogspot.fi

-Facilitaattorin työkirja http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf

-Cris Corriganin facilitoinnin työkalupakki: http://www.chriscorrigan.com/parkinglot/facilitation-resources/

Työkaluja ideointiin

http://www.eosmo.fi/tyokirja/innokukka/ideointi.html

http://www.tevere.fi/menetelmia

Työkaluja ideoiden jatkokäsittelyyn

-Palvelumuotoilun työkalupakki (sisältää mm. erinomaisia työkaluja innovointiin)

http://sdt.fi/palvelumuotoilu.html

-Ohjekirja liiketoimintamallin suunnitteluun sekä työkirja business model canvasin tekemiseksi (ko. sivustolla runsaasti muistkin työkaluja, videoita ym.) https://www.marsdd.com/mars-library/business-model-design/

-Hyvä ohjeistus innovaatioprosessin kulusta NY Start Up -kurssin alkuun

The Beginner’s Guide to Design Thinking in the Clasroom (A.J. Juliani)

-Kehitä kokeillen -kirjan työkalupakki kehitystyöhön ja kokeilujen suunnitteluun http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/

 

 

 

Back To Top