skip to Main Content

Welcome to Teacher’s quite to NY Start Up -programme

This page is currently in Finnish, but English translation will be provided upon request. 

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on auttaa NY Start Up -ohjelman valmentamisessa ja antaa esimerkit ja suositukset työpajakerroista ohjelman opetuksessa.

Ohjelman tavoite ja tämä opas

NY Start Up -ohjelman tavoite on olla “ensimmäinen yrittäjyyskokemus” ja kehittää nuoren innovaatiokykyä, oman osaamisen näkemistä ja sen tuotteistamista. Lisäksi tarkoituksena on luoda ohjelmasta kokonaisuus, joka vahvistaa nuoren tulevaisuuden uramahdollisuuksia ja saa hänet näkemään yrittäjyyden yhtenä luonnollisena mahdollisuutena.

Opas koostuu kahdesta osasta ohjelmen yleisestä valmentamisohjeesta ja aikatauluttamisesta sekä ohjelman aloitusleiristä. Näiden jälkeen käsitellään varsinaiset ohjelman tapaamiset (workshopit) nuorten kanssa.

Valmentaminen, vuosikalenteri ja aloitusleiri

Valmentaminen

Ohjelman opetusmetodi on valmantaminen ja vastuu oppimisesta on oppilaalla.
» Katso valmennusosio

Vuoden kulku

Malli ohjelman kulkuun sekä kurssitapaamisten aiheet.
» Katso vuoden kulku ja ohjeet


Aloitusleiri

Ohjelma kannattaa aloittaa aloitusleirillä.
» katso lisää leiristä

Back To Top