Yhteiskunnalliset yritykset ovat markkinoilla toimivia yrityksiä, joiden toiminta-ajatuksena on tehdä yhteiskunnallisten tai ekologisten ongelmien ratkomisesta sekä yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kannattavaa liiketoimintaa.

Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminta voi perustua esimerkiksi vammaisten ihmisten työllistämiseen, tavaroiden uudelleenkäytön edistämiseen, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten aseman parantamiseen, nuoriso- ja perhetyöhön tai laadukkaiden kulttuuripalveluiden tuomiseen kaikkien saataville.

”Ben & Jerrysin suurin panos yhteiskuntaan ei ole rahan lahjoittaminen vaan yhteiskunnallisten asioiden yhdistäminen liiketoimintaan.” Ben Cohen, toinen Ben & Jerry’s perustajista

Yhteiskunnalliset yritykset eivät ensisijaisesti pyri maksimoimaan omistajiensa tuottoja, vaan sijoittavat suurimman osan voitostaan toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Tiivistettynä yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalliin kuuluu, että:

  • yrityksen olemassaolon tarkoitus on ratkaista jotakin yhteiskunnallista tai ympäristöongelmaa,
  • yritys toimii vastuullisesti,
  • se käyttää yli 50% voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa saavuttamiseksi.

On hyvä huomata, että yhteiskunnallinen yritystoiminta on erittäin monimuotoista. Yhteiskunnallinen yritys voi toimia lähes millä tahansa toimialalla, poislukien ihmisiä tai ympäristöä vahingoittavat toimialat. Samoin sen yritysmuoto voi olla mikä vain. Yhteiskunnallisten yritysten omistajuusrakenne vaihtelee myös suuresti: joidenkin omistajina on yleishyödyllisiä järjestöjä tai säätiötä, toisaalta työntekijät tai yrityksen lähiyhteisöt voivat olla yrityksen omistajia.

”Yritykset eivät voi pitkällä aikavälillä harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, jos ympärillä oleva yhteiskunta voi huonosti.” Esko Aho, Nokia Oyj

Suomessa yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia ei vielä tunnisteta kovin laajasti, vaikka meillä on eri arvioiden mukaan tuhansia yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkit täyttäviä yrityksiä. Muun muassa monien kotimaisten sosiaali- ja terveysalan yritysten, maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittämiseen liittyvän liiketoiminnan, taide- ja kulttuurialalla liiketoimintaa harjoittavien tahojen sekä ympäristön kestävää kehitystä edistävien yritysten joukosta löytyy yhteiskunnallisia yrityksiä.

Yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta ja arvostusta edistämään on kehitetty Yhteiskunnallisen yrityksen -merkki. Merkkiä myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

”Don’t judge a man by what he does but what he doesn’t have to do.”  Les Brown