Esitys1Jokaisen yrityksen on hyvä tehdä sidosryhmäanalyysi, jossa yritys pyrkii tunnistamaan kaikki sen toimintaan liittyvät tahot.

Näitä ovat esimerkiksi asiakkaat, omistajat ja kilpailijat. Kartoituksen jälkeen tulee pohtia, miten voit olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Pohdittavaksi:

  • Miten yrityksesi vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan?
  • Keitä ovat asiakkaasi?
  • Mitä tarpeita asiakkaillasi on?
  • Mitä asiakkaat seuraavaksi haluavat?
  • Keitä ovat kilpailijat?
  • Voitko tehdä yhteistyötä julkisen sektorin tai järjestöjen kanssa?

Perinteisesti yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut vapaaehtoistyön tekemistä tai rahan lahjoittamista esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestölle tai urheiluseuralle. Viime vuosina on alettu puhua yhä enemmän strategisesta yhteistyöstä yritysten ja sidosryhmien välillä, josta molemmat hyötyvät.

Yksisuuntaisten lahjoitusten sijaan on alettu puhua kaksisuuntaisesta yhteistyöstä, niin sanotusta Creating Shared Value (CSV) -ajattelusta, joka Suomessa käännetään yhteisen arvon tuottamiseksi. Muun muassa Nestle tekee yhteistyötä eteläamerikkalaisten kahvituottajien kanssa satojen kasvattamiseksi. Paremmista sadoista hyötyy sekä tuottaja että asiakas.

”Tavoitteenamme on vastuullisuus läpi koko kahviketjun. Asian merkitys korostuu tulevina vuosina entisestään” Oy Gustav Paulig AB

Kuva: Yhteisen arvon tuottaminen yritystoiminnan avulla yhteiskuntaan