IMG_1626

Alla on esitetty lyhyt tehtävälista siihen, miten yrityksesi voi ottaa vastuullisuuden huomioon omassa toiminnassaan. Toiminnan laajuudesta ja omasta idastasi riippuu paljon miten suuri työ on yrityksen vastuullisuuden arviointi ja määrittely.

To do

  1. Määrittele yrityksen arvot
  2. Kirjaa yrityksen toimintaperiaatteet
  3. Kartoita yrityksesi toiminnan vaikutukset ympäristöön ja sidosryhmiin
  4. Kartoita avainsidosryhmien odotukset
  5. Määrittele vastuullisuuden mittarit
  6. Toimi johdonmukaisesti ja avoimesti
  7. Viesti vastuullisuudesta
  8. Tee väliarvioita ja kehitä toimintaa

“Instead of controlling the environment for the benefit of the population, perhaps it’s time we control the population to allow the survival of the environment.” Sir David Attenborough