Tästä osiosta löydät tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka panostavat vastuullisuuteen, menestyvät parhaiten muun muassa taantuman ja muiden kriisien aikana.

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen vapaaehtoista, lainsäädäntöä ylittävää toimintaa kolmella yrityksen osa-alueella: sosiaalisella, taloudellisella ja ympäristöasioissa.

Vastuullisille yrityksille tyypillisiä piirteitä ovat:

  • Vastuullisuus on osa liiketoimintastrategiaa, josta vastaa johto
  • Tekemiset ovat johdonmukaisia; eivät yksittäisiä toimia
  • Toiminta on avointa ja läpinäkyvää
  • Toimet hyödyttävät myös työntekijöitä, sidosryhmiä ja ympäristöä
  • Toimenpiteet ylittävät lainsäädännölliset tai sopimuksiin perustuvat vaatimukset
  • Taloudellinen vastuu ja ympäristö- sekä sosiaalinen vastuu otetaan huomioon samanaikaisesti suunnittelussa ja päätöksenteossa

Vastuullisuuden ja ympäristöasioiden huomioiminen lisäävät yrityksen kilpailukykyä ja hyvää mainetta. Kuluttajat arvostavat vastuullisia yrityksiä. Minkälaiselta yritykseltä itse haluaisit ostaa tuotteesi?

”Yritys joka ei nyt sijoita kestävyyteen, ei ole enää 15 vuoden kuluttua olemassa.” Paul Polman, Unilever

 

CHECK-Lista NY-yritykselle vastuullisuudesta

 

Lue lisää vastuullisesta liiketoiminnasta seuraavista kokonaisuuksista.

Vastuullisuus yritystoiminnassa

 

Yhteiskunnallinen yritystoiminta

 

Sidosryhmäyhteistyö

 

Ympäristöjärjestelmät

 

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti

 

Vastuullisuusviestintä

 

Vastuullisen yritystoiminnan työkaluja

 

Älä sorru viherpesuun!

 

Miten tulla vastuulliseksi yritykseksi?

 

Lisätietoa ja linkkejä