IMG_5272
NY-yrityksen verotus

NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuotto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.

Jos jäsenet näin päättävät, voi NY-yritys jakaa tuottoa myös kesken toiminnan.

Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

NY-yritys ei voi maksaa verotonta tuottoa/korvausta/palkkiota/palkkaa tai millään muulla nimellä kulkevaa korvausta. Sama sääntö koskee myös oikeita yrityksiä.

Jos NY-yritys lopettaa toimintansa huhtikuussa 2016, niin verotettava tulo ilmoitetaan vuoden 2016 veroehdotukseen, joka postitetaan alkuvuodesta 2017.

Verohallinto on antanut ohjeistuksen ja lausunnon NY-yritysten verotuksesta. Tämä ohjeistus löytyy verohallinnon sivuilta:

Uusi ohjeistus korvaa aikaisemman, vuonna 2006, annetun ohjeistuksen (553/345/2006, 3.4.2006)

NY-yrityksen tulojen vaikutus opintotukeen

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan opiskelijan vuosituloihin. Jos olet saanut omasta NY-yrityksestäsi tuottoa, niin tulee sinun ottaa tämä summa huomioon vuosituloissasi. NY-yrityksen tulot voivat vaikuttaa opintotuen määrään. Ota kuitenkin huomoon, että tuolloin muita tuloja pitää olla melko paljon ennen kuin tällä on vaikutusta.

  • Esimerkki (tarkistettu KELA:n sivuilta 11.1.2016): Jos saat vuodessa 9 kuukautta opintotukea, saat tämän lisäksi ansaita 11 850 € (NY-yrityksen tulot ja muut tulot) ennen kuin opintotuki pienenee. Tulot lasketaan siis koko vuoden, ei kuukauden tulojen mukaan.

Tarkista ohjeet ja vuositulorajat KELAn sivuilta.  

Oikean yrityksen verotus

Oikeat yritykset maksavat toimintanta voitosta veroa. Veron määrä lasketaan vähentämällä yrityksen tuloista yrityksen menot esimerkiksi seuraavan laskelman mukaan:

Tulot:
Tuotteiden myynti: 1000 € (esim. lintulautoja)
Tulot yhteensä: 1000 €

Menot
Materiaalit: 500 € (laudat, liima ja naulat)
Myyntikulut 300 € (myyntipaikan vuokra, mainoskyltin teko)
Menot yht: 800€

Voitto: 200 €
Tulovero: 52 €
(osakeyhtiöillä 20% voitosta. Yhtiömuoto vaikuttaa maksettavan veron määrään) Lisätietoja

Arvonlisävero NY-yrityksissä

Yleistä
Jos yrityksen liikevaihto o vuoden aikana alle 8500 euroa ei sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa ja tämä on tilanne myös melkein kaikkien NY-yritysten osalta.

Jos NY-yrityksen liikevaihto on nousemassa yli 8500 euron, tulee perustaa oikea yritys, joka ilmoittautuu ALV-velvolliseksi ja tekee tarvittavat ALV-tilitykset kausittain.

NY-yritysten liikevaihtoraja on siis käytännössä tuo 8500 €.

Arvonlisäveron vähentäminen
NY-yritykset eivät saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä oikeiden yritysten tapaan eli esimerkiksi ostettujen materiaalien arvonlisäveroa ei saa vähentää.

Arvonlisävero NY-yrityksen laskussa
Kun asiakas (koskee lähinnä yrityksiä) ostaa NY-yritykseltä tuotteen, tuotteen myyntihinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Yritys, joka ostaa NY-yrityksen tuotteita tai palveluita ei saa siis vähentää laskusta arvonlisäveroa, koska NY-yritys ei sitä ole laskuttanutkaan.

Yksityishenkilöt eivät muutenkaan saa vähentää arvonlisäveroa, joten heille asialla ei ole merkitystä.

Oikean yrityksen arvonlisävero

Oikea yritys saa vähentää maksamansa arvonlisäveron siitä verosta, jonka se on omilta asiakkailtaan perinyt. Tämän jälkeen yrityksen pitää tilittää erotus Verohallinnolle.

Esimerkki arvonlisäveron vähentämisestä ja maksamisesta.

  1. Mattisen pyöräliike ostaa polkupyörän maahantuojalta 100 € + 24% alv = 124 €.
  2. Mattinen myy pyörän asiakkaalleen hintaan 187,50€ (hinta sisältää 150€ myyntihinnan ja 37,50€ arvonlisäveron).

Arvonlisäverolaskelma ja maksettava vero

Vähennettävä arvonlisävero = 24 € (tämän Mattinen maksoi maahantuojalle)
Maksettava arvonlisävero 37,50 € (tämän Mattinen peri asiakkaalta)
Mattinen tilittää (maksaa) verottajalle 37.50 – 24 = 13.50 €
Mattinen on jo maksanut 24 € maahantuojalle, joten hänen pitää maksaa vielä osto ja myyntihinnan erotuksen arvonlisävero. Tämän summan voidaan ajatella olevan tuotteen arvon lisäystä, joka on aiheutunut Mattisen liikkeen toimesta.

Lisätietoja arvonlisäverosta