IMG_2866Palkan maksaminen ulkopuolisille NY-toiminnassa

Jos NY-yrityksenne palkkaa ulkopuolisia työntekijöitä, niin silloin kyseessä on työsuhde, joka pitää ilmoittaa verottajalle ja vakuutusyhtiöön. Tästä emme ole kirjoittaneet NY-yrityksille erillisiä ohjeita, koska toiminta on sama kuin yksityishenkilöillä.

Palkan maksaminen tapahtuu helpommin esim. palkka.fi -palvelun kautta, joka tekee palkan laskennasta ja maksamisesta helppoa. Jos päädytte maksamaan palkkaa palkka.fi -palvelun kautta, niin tuolloin palkan maksajaksi kirjataan yksi yrityksen jäsenistä, joka toimii virallisesti työnantajana palkansaajalle.

Vähäinen palkka

Jos maksettu palkka on kuitenkin vähäinen, niin ilmoitusvelvollisuuksissa on tiettyjä helpotuksia, jotka olemme koonneet tähän. Jos mahdollista, niin suosittelisimme palkanmaksua niin, että ilmoitusvelvollisuus ei täyty, jolloin toiminta on helpompaa. Pienin raja työeläketurvassa on 47,08 Eur/kk.

Maksurajat eri palkoille:
Jos maksettava palkka on alle rajan, niin silloin näitä maksuja ei tarvitse maksaa:

Ennakonpidätys
Maksettu palkka alle 1500 Eur

Sosiaaliturvamaksu
Maksettu palkka alle 1500 Eur

Työeläketurva
Työntekijä yli 18-vuotta ja summa suurempi kuin 47,08 Eur/kk

Tapaturmavakuutus
Työpäiviä kaikilla työntekijöillä yhteensä 12 tai alle
(huom! 3 työntekijää * 5-päivää = 15 päivää)

Työttömyysvakuutus
Työntekijä yli 17 –vuotias ja työpäiviä kaikilla työntekijöillä yli 12

Vuosi-ilmoitus
Ei tarvitse antaa, jos työntekijälle maksettu palkkaa alle 200 Eur.

Jos palkkasummat menevät näiden rajojen yli, kysykää neuvoa ohjaavalta opettajalta ja tutustukaa palkka.fi -palveluun ja sen antamiin ohjeisiin.

Työntekijälle annettava tosite

Kotitaloustyönantaja antaa maksamistaan palkoista työntekijälle tositteen. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot:

  • työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
  • työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
  • palkan ja siitä mahdollisesti toimitetun ennakonpidätyksen määrä
  • palkanmaksun ajankohta
  • työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä
  • päivärahamaksun määrä.

Tosite on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai se olisi toimitettu vain osasta palkkaa. Jos käytätte palkka.fi -palvelua, niin palkkatositteen voi tulostaa palvelusta automaattisesti.