IMG_1116

NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä!

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennyksenä voi vähentää osan maksetusta palkasta ja palkan sivukulut kokonaan, jos työn tekee palkattu työntekijä. Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä taikka yleishyödyllinen yhteisö, vähentää voi osan laskussa olevasta työn osuudesta eli työkorvauksesta. Työkorvauksella tarkoitetaan ennakkoperintälaissa yrittäjälle, yritykselle tai yleishyödylliselle yhteisölle työn tekemisestä maksettua korvausta, joka ei ole luonteeltaan palkkaa.

NY-yrityksen toiminnassa ei ole kyse palkanmaksusta, koska asiakas maksaa laskun NY-yritykselle, ei suoraan palkkana sen jäsenille. Palkatut työntekijät tarkoittaisivat, että kotitalous on tehnyt työsopimuksen jokaisen työntekijän kanssa erikseen ja maksaisi palkan verokortilla.

Verohallinnon mukaan NY-yrityksen toiminta rinnastetaan oppilaiden itsenäiseksi tulonhankkimistoiminnaksi. Itsenäistä tulonhankkimistoimintaa voidaan harjoittaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Tällaisesta toiminnasta saatava tulo verotetaan kuten luonnollisten henkilöiden saama tulo yleensäkin, eli tuloverolain säännöksiä noudattaen ansiotulona. NY-yrityksen jäsenet ilmoittavat saamansa tulot omilla henkilökohtaisilla vero-ilmoituksillaan (kohdassa muut ansiotulot) toiminnan päätyttyä.

Koska NY-yritystä  perusteta virallisesti kauppa- tai ennakkoperintärekisteriin, ei NY-yrityksen tekemästä työstä ole mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Lisätietoa:
Verohallinnon syventävä vero-ohje kotitalousvähennyksestä
Verohallinnon ohje Nuori Yrittäjyys ry:lle