vastuutEsittelemme tärkeimmät NY-yrityksen ja oikean yrityksen erot yritysmuotojen, kirjanpidon ja vastuiden osalta. Eroja verrataan sekä osakeyhtiöön että toiminimeen (yksityinen elinkeinonharjoittaja).

Puuttuuko listalta jotain? Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ([email protected])

Mitä yritysmuoto tarkoittaa?

Yritysmuoto tarkoittaa juridista (laillista) tapaa, jolla yritys on järjestetty, millaisia velvoitteita ja vastuita sen toimintaan sisältyy ja minkälaisia vaatimuksia sen perustamiseen ja lopettamiseen liittyy. Eri yritysmuodoilla on näin ollen hyvät ja huonot puolensa ja ne sopivat erilaiseen toimintaan.

Yritysmuodoista saat lisätietoa esim: Yritys-Suomen sivuilta (ttps://www.yrityssuomi.fi/yritysmuodot)

NY-yrityksen yritysmuoto

NY-yritys ei virallisesti ole yritys vaan NY-yrittäjien itsenäistä tulonhankkimistoimintaa. Suomessa on mahdollista tehdä pienimuotoista liiketoimintaa perustamatta sitä varten yritystä. Voit esim. myydä omia tavaroita kirpputorilla, ostaa vanhan huonekalun ja kunnostaa sen sekä myydä sen eteenpäin jne.

Perustaminen

NY-yritys

NY-yritys perustetaan jäsenten yhteisellä sopimuksella ja rekisteröitymällä NY MOOC-järjestelmään ja ilmoittamalla yritys perustetuksi. Perustamisesta ei tarvitse tehdä viranomaisilmoitusta. NY-yrityksen voi perustaa vain silloin, jos on mukana NY Start Up -ohjelmasssa. NY-yritys suositellaan perustettavaksi ryhmässä ja jokainen NY-yrittäjä sijoittaa yritykseen 10-100€ alkupääomaa. (korkeakoulut ja yliopistot), eli NY-yritys ei ole kaikille avoin.

Toiminimi

Toiminimi perustetaan Patentti- ja rekisterihallituksen perustamislomakkeella tai verkossa (prh.fi tai perustayritys.fi -palvelussa). Toiminimen voi perustaa vain yksin ja perustamismaksu on 75€ (tarkistettu 11/2015). Toiminimeä varten ei tarvita alkupääomaa ja perustamisprosessi on yksinkertainen ilmoitus.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustetaan PRH:n perustamislomakkeilla tai verkossa (prh.fi tai perustayritys.fi). Perustamista varten tulee yhtiölle valita hallitus ja perustajien tulee merkitä perustettavan yrityksen osakkeita vähintään 2500 € arvosta (osakeyhtiön minimipääoma). Perustamismaksu on 380€ (tarkistettu 11/2015).

Omistajien vastuut

NY-yritys

NY-yrityksessä yrittäjät ovat itse vastuussa yrityksen veloista. Tämän vuoksi NY-yritykset eivät saa ottaa lainaa tai ostaa velaksi, ja toiminta kannattaa pitää pienimuotoisena. Jos yritys tuottaa tappiota, niin suurin mahdollinen taloudellinen riski tulisi rajoittaa sijoitettuun osuuspääomaan (10-100€/osakas). Tämän vuoksi kannattaa myös välttää sopimuksia, joihin sisältyy suuri taloudellinen vastuu.

Esimerkki:

NY-yritys tilaa t-paitoja 200€:lla, mutta ei saa yhtään myytyä ja tappio on 200€. Tappio maksetaan NY-yrittäjien yritykseen sijoittamasta osuuspääomasta (jonka pitää siis olla vähintään 200€, jotta tilaus voidaan tehdä). Tuolloin omistajat häviävät kaiken tai osan sijoittamistaan rahoista. Myös NY-yrityksessä yrittäjät ovat henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisista tappioista.

Toiminimi

Yrittäjä on vastuussa toiminimen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän vuoksi suuria investointeja vaativat liiketoimet kannattaa tehdä osakeyhtiössä ja lisäksi varmistaa, että yrityksen vastuuvakuutukset ovat kunnossa.

Esimerkki:

Toiminimiyritys tilaa 200€:lla t-paitoja, mutta ei saa myytyä. Omistaja on vastuussa t-paitojen maksamisesta ja joutuu rahoittamaan laskun omista varoistaan (henkilökohtainen vastuu).

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö vastaa toimintansa mahdollisista tappioista vai vastuista omana itsenäisenä yksikkönään. Tuolloin omistajat eivät ole vastuussa osakeyhtiön veloista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan vaan osakeyhtiö voi tehdä konkurssin (huom! osakkaat eivät saa nostaa varoja omaan käyttöönsä tai siirtää omaisuutta pois osakeyhtiöstä esim. konkurssiuhan alla).

Osakeyhtiö:

 • Osakeyhtiö tilaa 10 000€ t-paitoja, mutta ei saa yhtään myydyksi.
 • Osakeyhtiöllä on vain 2500€ perustamispääomaa kassassaan.
 • Osakeyhtiö maksaa 2500€ tilaajalle ja tekee konkurssin. T-paitojen myyjä kärsii tappion (hän voi vaatia t-paitojen palauttamista).

Toimittajan olisi pitänyt vaatia yritykseltä ennakkomaksu tai mahdollisesti omistajien takaus (jolloin he olisivat olleet vastuussa velasta) ja tuolloin t-paitatoimittaja olisi voinut velkoa loppurahat omistajilta.

Voiton verotus

NY-yritys

NY-yrityksen tulo on NY-yrittäjälle verotettavaa tuloa. Yleensä NY-yritys jakaa toiminnan lopuksi voitto-osuuden omistajilleen (sovitulla tavalla, usein omistuksen suhteessa). Tämä voitto-osuus on siis NY-yrittäjän henkilökohtaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. NY-yritys voi siis itse vähentää myynnistä aiheutuneet kulut ja tulouttaa omistajalle vain voitto-osuuden. Lyhyt esimerkki kahden hengen NY-yrityksestä:

 • Tulot 100€
 • Menot 40€
 • Voitto osuus: 60€

Kummallekin omistajalle syntyy siis 30€ verotettavaa tuloa, kun NY-toiminta lopetetaan.

Toiminimi

Toiminimessä yrittäjän tulot ovat hänen henkilökohtaisia tulojaan ja niistä voidaan vähentää yritystoiminnan kulut. Toiminimellä toimiva yrittäjä maksaa oman arvionsa mukaan ennakkoveroja ja kun koko vuoden tulot varmistuvat maksetaan niistä tuloverot (samalla tavalla kuin NY-yrityksessäkin). Osa toiminimen tuloista voidaan verottaa pääomatulona. Ks. lisätietoa

Verotus toimii samalla periaatteella kuin NY-yrityksessä, mutta tulo on menee toiminimen omistajlle (yksi henkilö).

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on itsenäinen taloudellinen yksikkö, joka maksaa omat veronsa tilikauden voiton perusteella.

Esimerkki:

 • Myynti: 200 €
 • Kulut: 100€
 • Voitto: 100€
 • Tulovero: 20% = 20€
 • Voitto-osuus verojen jälkeen: 80€

Voitto-osuus verojen jälkeen on osakeyhtiön rahaa, jonka käytöstä osakkaat päättävät. Osakkaat voivat yhtiökokouksessa päättää, mitä rahoilla tehdään. Käytännössä yritys voi maksaa osan rahasta osinkona omistajille tai jättää loput rahat yhtiöön, jolloin sillä on pääomaa toiminnan kehittämiseen.  Osinko verotetaan osin vielä toiseen kertaan 7,5% verokannalla (yritys on jo maksanut 20% veroja osingoista) ennen kuin se maksetaan omistajalle. Lisätietoja osingon verotuksesta.

Jos yritys ei maksa osinkoa, ei omistajilla ole tuloja yrityksestä (poislukien mahdollinen palkka). Muissa yhtiömuodoissa kuin osakeyhtiössä tätä valintamahdollisuutta ei ole.

Toiminnan lopettaminen

NY-yritys

NY-yritys tulee lopettaa lukuvuoden lopussa ja tehdä yritykselle kirjanpito ja jakaa mahdollinen voitto-osuus omistajille. NY-yrityksen tulee myös laatia vuosikertomus ja palauttaa se ohjeiden mukaisesti. NY-yrityksen lopettamisesta ei tehdä ilmoitusta viranomaisrekisteriin.

Toiminimi

Toiminimi voidaan lopettaa ilmoituksella kaupparekisteriin ja lopettamisilmoitus on maksuton.

Lisätietoja Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta, jolloin varmistetaan, että yhtiöllä ei ole velkoja tai esim. riita-asioita oikeudessa. Osakeyhtiön lopettamisesta (purkaminen) päätetään osakeyhtiön osakkaiden yhtiökokouksessa. Menettelyn valmistuttua tehdään osakeyhtiön lopputilinpäätös ja yhtiön varat jaetaan osakkaille. Lopettamista varten tarvitaan selvitysmies, joka hoitaa lopettamiseen liittyvät paperityöt. Lopettaminen kestää vähintään kolme kuukautta, jona aikana esitetään mm. julkinen haaste yhtiön mahdollisille velkojille ja varmistetaan, että yhtiöllä ei ole enää toimintaa.

Lopettaminen maksaa noin 300 €.