markkinatMarkkinointi on aloittavalle yritykselle sen tärkein toimenpide. Ilman markkinointia kukaan ei tiedä millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa.

Markkinointi on siis yrityksen tuotteen tai palvelun viestimistä mahdollisille asiakkaille. Jotta yritys menestyy, tulee sekä tuotteen että markkinoinnin olla kunnossa. Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi asiat, joita teidän kannattaa pohtia ja toteuttaa oman NY-yrityksenne kannalta.

Asiat on esitelty kronologisessa järjestyksessä, joten vastaamalla sivun kysymyksiin ja pohtimalla asioita oman yrityksenne osalta saatte hyvän pohjan NY-yrityksenne markkinoinnin toteutukseen.

Menestyksen vaatimukset

Menestys ja tuotteen/palvelun myynti vaatii muista poikkeavia ominaisuuksia.  Pohtikaa ensin muita menestyjiä (valitkaa yksi alla olevista esimerkiksi)

 • Formulakuskit?
 • Mäkihyppääjät?
 • Angry Birds -peli?

ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

Miksi seuraavat menestyjät ovat hyviä?
Mitä taitoja on menestyksen takana?

Siirtäkää nyt sama ajattelu oman NY-yrityksenne tuotteisiin:

Miksi tuotteenne tai palvelunne menestyy?
Mikä tekee tuotteestanne tulevaisuuden menestyjän ja miksi?

Asiakkaat

Menestyäkseen yritys tarvitsee selkeän näkemyksen asiakkaistaan ja heidän tarpeista. Liiketoimintaosaaminen ei takaa menestystä – pitää olla kykyä ideoida ja nähdä asiakas.  Kun tuntee asiakkaan, on helpompi miettiä, mitä hän haluaa. Asiakkaita on paljon erilaisia ja he voivat haluta eri asioita. Profiloimalla muutaman tyypillisen asiakkaan voitte “nähdä”, millainen on tuleva asiakkaanne ja pohtia, mitä juuri hän haluaa.

Asiakkaan profilointi

Tehkää seuraava asiakkaan profilointiharjoitus ja kuvatkaa mahdollisen asiakkaanne profiili esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Nimi, ikä, perhe, asuinpaikka/-ympäristö
 • Opiskelu/työ
 • Harrastukset
 • Vaatteet & pukeutuminen
 • Lehdet, tv-ohjelmat, ruoat, lempiväri, hiustyyli, musiikki, elokuvat, idolit, intohimot, haaveet, kiinnostuksen kohteet, ystäväpiiri
 • Rahankäyttö

Näihin kysymyksiin vastaamalla saatte idean, millaisia ovat asiakkaanne, miten heidät tavoittaa ja mitkä asiat heitä kiinnostavat.

Tuotteen tai palvelun muokkaus

Kehittäkää tai muokatkaa oman NY-yrityksenne tuotetta tai palvelua niin, että se sopii nykyistä paremmin määrittämäänne asiakasprofiiliin.

Pyytäkää palautetta tuotteesta muilta ryhmiltä, mutta muistakaa kertoa oman tuotteenne potentiaalinen asiakas ja pyytäkää kommentoijaa ottamaan asiakasnäkökulma huomioon.

Käytännön toiminta

Kun tunnetta asiakkaanne ja tuote on mielestänne kunnossa, on aika aloittaa käytännön markkinointi myynnin edistämiseksi. Tämä voi tarkoittaa useita eri asioita, mutta mainostaminen ja tuotteesta/palvelusta viestittäminen on ensimmäinen ja yleensä tärkein markkinoinnin käytännön toimista.

Mainostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi jotain seuraavista asioista:

 • Osallistukaa tapahtumaan/messuille, jossa myytte tai esittelette tuotteitanne.
 • Luokaa kontakteja potentiaalisiin ostajiin erilaisissa tilaisuuksissa ja yhteydenotoilla.
 • Käyttäkää hyväksenne internettiä ja sosiaalista mediaa viestiäksenne tuotteesta/palvelusta.
 • Olkaa yhteydessä paikallislehteen tai esimerkiksi suosittuun blogiin, joka voi kirjoittaa yrityksestänne.
 • Tehkää yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden tuotteita/palveluita oma tuotteenne voi täydentää.
  • Esimerkiksi jos toimitte lähettipalveluna, tehkää kuljetussopimus ravintolan kanssa.
  • Jos tarjoatte muuttopalveluita/sisustussuunnittelua, pohtikaa, kuka tietää milloin ihmiset muuttavat ja voisivat tarvita palveluita ja tarjotkaa yhteistyötä (esimerkiksi kiinteistövälittäjät)

  Soveltakaa samaa ajattelumallia oman yrityksenne tuotteisiin ja palveluihin.