markkinointiMarkkinointi on alkavan yrityksen tärkein tehtävä. Markkinoinnin avulla kerrotta mahdollisille asiakkaille ideastanne, selvitätte onko idea asiakkaan kannalta tärkeä, onko hän siitä kiinnostunut ja haluaisiko hän siitä jotain maksaa.

Kun tuote on valmiina, niin markkinointi auttaa teitä myymään tuotettanne asiakkaille. Markkinointi voidaan harhaanjohtavasti käsittää “tyrkyttämiseksi” tai vain lehtimainonnaksi, mutta se on paljon muutakin.

Markkinoinnista on kirjoitettu kirjastoittain kirjoja ja oppaita, joten emme toista niitä tässä, mutta olemme keränneet muutaman linkin ja vinkin erilaisten markkinointiin liittyvien käytännön asioiden toteuttamiseen ja harjoittelemiseen.

Markkinointi ja viestintä

 

Myynti- ja hissipuheet

 

Printtimarkkinointi ja painotuotteet

 

Kotisivut NY-yritykselle

 

Sosiaalinen media

 

Verkkomarkkinointi ja -myynti

 

Valokuvat markkinoinnissa

 

Videomarkkinointi