IMG_6008Aineettomat oikeudet (intellectual property, IP) eli immateriaalioikeudet tarkoittavat lakisääteisiä omistusoikeuksia aineettomiin luoviin ratkaisuihin. Esimerkiksi, kuvataiteilijalla on oikeudet maalauksien hahmoihin, insinöörillä keksintöön tai suunnittelijalla luomuksiin, jotka hän on kehittänyt. Yritykset yleisesti keksivät uniikin nimen ja logon – nämä kuuluvat myös aineettomien oikeuksien alle.

Aineettomien oikeuksien omistajalla on päätösvalta omaisuudesta, jonka voi jakaa muiden kanssa, myöntää lisenssin (oikeus sovituin ehdoin) niiden käyttöön tai estää muita käyttämästä sitä. Immateriaalioikeuksien hoitaminen voi olla tärkeä liiketoimintamallipäätös, joka vaikuttaa yrityksen tuottoon ja toimintamalliin.

Esimerkki:

Suunnittelija voi luoda tuolille ainutlaatuisen muodon. Tämän jälkeen hänellä on seuraavat mahdollisuudet:

  1. Hän sopii valmistajan kanssa miten paljon tuloja hän saa per myyty tuoli.
  2. Hän voi myydä oikeudet yhdellä isommalla summalla, jolloin valmistaja saa pitää mahdolliset myyntitulot itse.

Usein tuotteen/keksinnön/mallin luoja etsii suoria tuloja työlleen, mutta immateriaalioikeudet tarjoavat useita tapoja kehittää yrityksen toimintaa.

Esimerkki:

Ohjelmoijat myyvät lisenssejä sovelluksiin (app) ja peleihin, joita he luovat. Toiset panostavat aikaa ja vaivaa ohjelmien luomiseen ja jakavat ne ilmaiseksi, kuten vapaasti ladattava Linux -käyttöjärjestelmä tai puhelimien pelit, jotka tarjoavat mahdollisuuden ostaa pelin lisäosia myöhemmin. Tarkoituksena on siis ansaita rahaa epäsuorasti palveluilla ja mainonnalla.

Esimerkeissä tekijöillä on oikeus päättää, miten jakaa käyttöoikeuksia työnsä tuloksiin (hieman samalla tavalla kuin tuotteita valmistava yritys voi päättää, miten se tuotteensa hinnoittelee). Samalla tavalla kaikkien yritysten täytyy olla tietoisia toisten immateriaalioikeuksista, ja anoa lupa käyttää muiden luomaa työtä.

Ei ole yhtä ainoaa tapaa hoitaa IP-asioita ja jokainen yritys voi tehdä eri valintoja liiketoimintamallien suhteen.

Screen Shot 2015-11-16 at 14.03.30

Lisätietoja:

Milloin miettiä immateriaalioikeuksia NY-yrityksessä?

NY-yrityksen perustamisvaiheessa sinun tulee arvioida ideasi (tuotteet, luomukset, mielikuvat, nimet, logot) ainutlaatuisuus ja mahdollisuus saada omistusoikeudet. Sillä turvaat idean kopioimiselta.

Muista, että suurinta osaa ideoista ei voi suojella immateriaalioikeuksilla, koska samanlaisia ideoita/innovaatioita on jo markkinoilla. Joskus voi olla viisasta kehittää tuote tai palvelu nopeammin kilpailijat kuin käyttää sama aika idean suojelemiseen.

Yleisimmin sinun kannattaa pohtia immateriaalioikeuksia, jos luot jotain selvästi nykyisitä tuotteista eroavaa, helposti kopioitavaa ja toistettavaa tuotetta/toimintamallia. Oikeudet voi menettää, jos et pidä huolta niiden suojelusta eli tässä kannattaa olla tarkkana.

Sinun pitää myös suojella omia oikeuksia luvattomalta käytöltä (vaikka käyttö olisikin tahatonta), koska oikeuksien haltijan tulee ilmoittaa luvattomalle käyttäjälle heti huomatessaan väärinkäytöksen.

Lisätietoja

  • Patentti- ja rekisterihallitus on koonnut asiaa tavaramerkeistä, mallioikeuksista, patenteista ja hyödyllisyysmallista.
  • Katso englanninkielinen artikkeli immateriaalioikeuksista täältä.

Tavoitteet

  • Tiedä mistä löydät enemmän tietoa tarvittaessa.
  • Ymmärrät erilaiset immateriaalioikeudet.
  • Ymmärrät liikesalaisuuksien tärkeyden.

Muistilista

  • Tulkaa yhteisymmärrykseen immateriaalioikeuksien tarpeesta.
  • Ottakaa yhteyttä oikeaan tahoon oikeuksien saamiseen