Tällä sivulla esittelemme NY Start Up -ohjelman verotukseen, arvonlisäveroon, y-tunnukseen ja yhtiömuotoon liittyvät pelisäännöt. Olemme selvittäneet säännöt Verohallinnosta, joka on antanut NY-yrityksiä koskevan ohjeen.

Verohallinnon ohje NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta

Yritysmuoto

NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa. Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, niin toiminta on osallistujan henkilökohtaista tulonhankkimista.

Näin ollen NY-yrityksiä ei rekisteröitä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) eikä toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

NY-yritysten on tehtävä toiminnastaan kirjanpito, josta käy ilmi yrityksen tulot ja menot.

Verotus

NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuotto jaetaan osakkaille toiminnan päättyessä. Jos jäsenet näin päättävät, voi NY-yritys jakaa tuottoa myös kesken toiminnan.

Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.  NY-yritys ei voi maksaa verotonta tuottoa/korvausta/palkkiota/palkkaa tai millään muulla nimellä kulkevaa rahallista suoritusta osakkaille. Sama sääntö koskee myös oikeita yrityksiä.

Verotettava tulo ilmoitetaan sen vuoden veroilmoitukseen, jolloin tulo on saatu.

Verohallinnon lausunnossa asia on selitetty tarkemmin.

NY-yrityksen tulojen vaikutus sosiaalietuuksiin (opintotuki)

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan opiskelijan vuosituloihin, eli NY-yrityksen tulot voivat vaikuttaa opintotuen tai muiden sosiaalietuuksien määrään.

 • Esimerkki (tarkistettu KELA:n sivuilta 29.9.2013): Jos saat vuodessa 9 kuukautta opintotukea, saat tämän lisäksi ansaita 11 850 € (NY-yrityksen tulot ja muut tulot) ennen kuin opintotuki pienenee. Tulot lasketaan siis koko vuoden, ei kuukauden tulojen mukaan.

Tarkista ohjeet ja vuositulorajat KELAn sivuilta.  

Harkinnanvaraiset sosiaalietuudet

(koskee vain niitä opiskelijoita, jotka saavat harkinnanvaraisia sosiaalietuuksia opintojen aikana.)
NY-yrityksen tulot ovat epäsäännöllisiä ja tuloutuvat yleensä kerran yrityksen toiminta-aikana, joten mahdollisiin harkinnanvaraisiin tukiin tuloilla ei pitäisi olla vaikutusta. Voiton määrä on tässä merkityksellinen, sillä esim. 100€/voitto vuoden aikana ei 99% vaikuta harkinnanvaraisiin tukiin, mutta 4000€ mitä luultavimmin vaikuttaa. Tarkista asia etukäteen omasta sosiaalitoimistostasi.

Y-tunnus ja milloin voit tarvita Y-tunnusta?

Myynti
Jos myytte tuotteita yrityksille, nämä voivat laskujen maksun yhteydessä vaatia myyjältä Y-tunnuksen. Yleisohje on, että NY-yritykset voivat käyttää korkeakoulun, koulun tai oppilaitoksen Y-tunnusta.
Jos tätä ei voida käyttää, tulee opettajan hakea Y-tunnuksen käyttöoikeutta NY-yritykselle.

Ostot (ei Y-tunnuksen käyttöoikeutta)
Yleisesti NY-yrityksen hankinnat voidaan tehdä yksityishenkilönä. Osa yrityksistä (esim. tukkuliikkeet) myyvät tuotteitaan vain toisille yrityksille, ja vaativat sen vuoksi ostajalta Y-tunnuksen. Tällöin NY-yrityksen kannattaa etsiä muu kauppa, josta ostaa tarvitsemansa tuotteet yksityishenkilönä. Joskus ostettaessa tavaroita NY-yritykselle voidaan tarvittaessa käyttää oppilaan omaa henkilötunnusta Y-tunnuksen sijasta.

HUOM! Jotkut yritykset ilmoittavat hinnat erikseen sekä yrityksille että yksityishenkilölle. Yrityksille ilmoitettaviin hintoihin lisätään yleensä arvonlisävero. NY-yrityksen tulee kuitenkin maksaa arvonlisävero, joten Y-tunnuksen käyttö ei tässä yhteydessä muuta palvelun hintaa.

Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnusta ei voi käyttää tuotteiden ostamiseen!

Y-tunnuksen käyttöoikeuden hakeminen NY:ltä

Jos tarvitsette Y-tunnusta, niin opettajan tulee hakea Y-tunnuksen käyttöoikeutta NY-yritykselle.

Prosessi on seuraava:

 1. Lataa ja täytä käyttöoikeushakemus (NY_start_up_Y-tunnuksen_kayttolupa_2017)
 2. Skannaa hakemus ja lähetä se sähköpostilla NY:n toimistoon:
  [email protected]
  Voit lähettää lomakkeen myös kirjeellä NY:n toimistoon:
  Nuori Yrittäjyys ry / Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
  Merkintä kuoreen: Y-tunnus
 3. Käsittelemme hakemuksen ja lähetämme tiedon hyväksymisestä tai hylkäämisestä ohjeineen sähköpostitse opettajalle.