Mentori, vapaaehtoinen, neuvonantaja – rakkaalla aikuisella monta nimeä. Jos olet harkitsemassa tai lupautunut NY Start Up -yrityksen mentoriksi, niin tämä sivu on juuri sinulle.

Ensimmäisenä kiitos, että olet innostunut mahdollisuudesta tukea nuoria ja heidän yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien oppimisessa.

Mitä on mentorointi NY  Start Up -ohjelmassa?

Start Up -ohjelma tarjoaa korkea-asteen opiskelijoille mahdollisuuden pyörittää omaa yritystä, ja ymmärryksen omien kykyjen käyttämiseen yrityksen perustamisessa.

NY Start Up – mentorina voit jakaa omia kokemuksia, auttaa opiskelijoita kehittämään työelämätaitoja ja olla tulevaisuuden yrittäjien tukijoukoissa.

Mentorilta toivotaan 5-10 tunnin panosta ohjelman aikana. Vapaaehtoisten ei tarvitse olla supersankareita tai suurjohtajia.

Mentorin tärkeimmät avut ovat mielenkiinto, elämänkokemus ja halu auttaa opiskelijoita opettelemaan yrittäjyyttä.

Mitä mentorit tekevät?

Mentorit auttavat opiskelijayrityksiä kehittymään ja opiskelijoita työelämän sekä yrittäjyyden asioissa. Mentorointiin sisältyy keskustelua ja kommentointia opiskelijoiden ideoista, verkoston aloittaminen paikallisten yritysten parissa ja apua yritysidean, markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä. Mentori motivoi opiskelijoita menestymään. Opiskelijoiden kyky jakaa ajatuksia kokeneiden ihmisten kanssa ja palautteen saaminen koulun ulkopuolelta on tärkeää.

Vapaaehtoiset tapaavat opiskelijat sovittuina aikoina ja ohjaaminen tehdään kasvokkain, netin välityksellä tai puhelimitse.

Keskusteluissa oppilaiden kanssa kannattaa käyttää omaa työkokemusta välineenä opastuksessa.

Vapaaehtoisuus ei ole yhdensuuntainen kokemus – sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua tämän päivän opiskelijoiden ajatusmaailmoihin ja todellisuuteen.

Vinkkejä mentorointiin
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla mentori. Alla mahdollisia aiheita ja tavallisia haasteita, joita opiskelijat kohtaavat Start Up-yritystä perustettaessa.

Luonnollisesti, sinun tulee sopia sopivat ajankohdat tapaamisille opiskelijoiden kanssa.

Aiheideoita

Liikeidean ja liiketoimintamallin opastus
Kun opiskelijat ovat hahmottaneet muutaman liikeidean ja version liiketoimintamallista, sinun kannattaa tavata heidät ja keskustella eri mahdollisuuksista. Ensimmäisessä tapaamisessa olisi myös tärkeää tutustua opiskelijoihin ja heidän henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa ohjelman suhteen.

Keskusteluaiheita:

 1. Liikeidean ja liiketoimintamallin arviointi
  Voit käyttää SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  -analyysiä, jossa selvitetään, onko idea käyttökelpoinen katsomalla vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
  Tärkeitä asioita käydä läpi liikeidean suhteen ovat tarkoituksenmukaisuus, asiakkaan tarpeet ja tiimin kyky testata idean kysyntä ohjelman aikana.
 2. Tiimin motivointi ja henkilökohtaiset tavoitteet
  Motivaatio on iso osa menestystä. Yritä nähdä merkkejä tiimiin työskentelyssä – niitä voi näkyä ryhmän yhteistyössä, sitoutumisessa, motivaatiossa, poissulkevassa käytöksessä ja yleisessä ilmapiirissä.
  Jos sinusta koko tiimi on motivoitunut, kannusta jatkamaan tai voit myös kysyä enemmän kysymyksiä motivaatiosta ja yhteistyöstä.

Operoiva yritys
Start Up -yrityksen valittua idean, alkaa liiketoimintamallin luominen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, koska ideat ovat erilaisia.

Alla esimerkkejä aiheista ja neuvoista yrityksen pyörittämiseen. Osa niistä on lyhyitä ja osa enemmän mentori/konsulttitoimintoja.

Idean valinta
Esitä oma mielipiteesi valituista ideoista, mutta anna opiskelijoiden tehdä valinta.

Liiketoimintamalli (miten yritys luo arvoa)
Esitä ideasi liiketoimintamallista ja ehdota parannuksia.

Asiakasanalyysi
Keskustele parhaista potentiaalisista asiakkaista ja anna ideoita miten heihin saa yhteyden.

Prototyypin kehittely
Jos yritys on kehittämässä tuotetta, pyydä saada kokeilla tuotetta ja anna palautetta mahdollisia parannuksia varten.

Rahoitus ja menestyksen indikaattorit
Taloudelliset indikaattorit eivät ole aina tarkoituksenmukaisia Start Up – yrityksissä, koska niillä ei ole vanhoja tietoja ja liikeidea ei ole tarkasti määritelty. Keskustele yrityksen keskeisimmistä indikaattoreista: tärkeimmät voivat olla rahallisia tai muita, kuten:

 • Palaavat asiakkaat (tiedät, että tuote tai palvelu oli mieluisa)
 • Summa, jonka asiakkaat käyttävät yhteen ostokseen (keskimääräisen ostoksen koko)

Käytä omaa kokemustasi seuraaviin:

 • Mitä tiedät asiakkaistasi?
 • Mitä haluaisit tietää?
 • Miten määrität yrityksesi menestyksen? Voiko kyseinen tieto olla hyödyllinen Start Up -yritykselle?

Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelman luominen on kokoelma edellisistä osioista, johon oppiminen asiakastestauksesta, tuotekehittelystä ja tulevaisuuden suunnitelmista kuuluu. Jos liiketoimintasuunnitelmat ovat tuttuja, mielipiteesi tuo uskottavuutta suunnitelmaan.

Immateriaalioikeudet
Voit opastaa opiskelijat oikeaa suuntaan, jos he tarvitsevat immateriaalioikeuksia. Vapaaehtoisten ei odoteta olevan asiatuntijoita aineettomissa oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Start Up – yrityksen lopettaminen
Suositeltavaa on kokoontua opiskelijoiden kanssa käymään läpi vuoden tapahtumat ja miettimään keskeisempiä toimintoja.

Jos opiskelijat harkitsevat oikean yrityksen perustamista ohjelman ulkopuolella, tästä tulee luonnollisesti keskustella samassa yhteydessä.

Tavallisia haasteita Start Up -ohjelman opiskelijoille

Ajanhallinta
Ajanhallinta on tavanomainen haaste, varsinkin ilman tarkkaan määriteltyä tavoitetta. Odotukset omiin kykyihin voivat myös olla liian korkeat ja yleensä jotain odottamatonta tapahtuu.

Viettäessäsi aikaa opiskelijoiden kanssa, kysy heidän aikatauluistaan eri toimintoihin ja sitoutumisesta kyseisiin aikarajoihin.

Tiimin motivaatio
Yleensä alussa kaikki ovat motivoituneita, mutta ajan kuluessa jotkut ryhmän jäsenet voivat olla aktiivisempia kuin toiset, mikä johtaa erimielisyyksiin.

Useimmiten ryhmän jäsenten välinen ajankäyttö projektiin eroaa ja voi aiheuttaa ongelmia. Keskustelu tärkeysjärjestyksestä ja velvollisuuksista voi auttaa ajankäytössä ja sitoutumisessa.

Eriävät mielipiteet idean kehittämisessä voivat johtaa sisäisiin erimielisyyksiin. Auttamalla tiimiä linjaamaan tavoitteet pystyt antamaan arvokasta opastusta.

Myynti ja asiakkaiden löytäminen
Uusien asiakkaiden (tai koejakson osanottajien) löytäminen vie usein arvioitua enemmän aikaa.

 • Huomioi opiskelijoiden odotuksen myynnin suhteen.
 • Opasta heitä verkostoitumaan oikeiden ihmisten kanssa löytääkseen koeasiakkaat, joiden avulla he voivat kokeilla idean kysynnän.

Verkoston puute
Opiskelijoilla ei ole verkostoja ja kanavia opastukseen ja yhteistyöhön. Mentoreilla on loistava asema auttaa edellä mainituissa:

 • Jos kuulut liikemaailman järjestöön, yritä järjestää opiskelijoille mahdollisuus tulla pitämään myyntipuhe (pitch) ideastaan järjestösi jäsenille. Tämä voi avata ovia ja tarjota hyvän mahdollisuuden harjoitella asioiden esittämiseen.
 • Seuraa Start up -yritystä sosiaalisessa mediassa ja jaa heidän uutisiaan omalle verkostollesi.
 • Suostu esittelemään yritys omalle verkostollesi.

Muista, roolisi on jakaa neuvoja – opiskelijoiden täytyy tehdä työ!

Tervetuloa mukaan ja toivotamme mielenkiintoista yhteistyötä.