201325

Yritystiimin luominen on prosessi, jossa idea kohtaa tekijät. Tiimin täytyy olla valmis tekemään työtä idean kehittämisen, liiketoimintamallin luomisen ja testaamisen eteen. Tiimin täytyy myös olla omistautunut idealle ja tiimin kesken kannattaa sopia toiminnan pelisäännöt etukäteen. 

Vinkkejä tiimin luomiseen

Tiimityöskentely ja vastuun jakaminen on keskeinen osa oppimista. Tiimiin luottaminen antaa mahdollisuuden keskittyä omaan tekemiseen ja antaa eri osaajille mahdollisuuden tehdä asioita, joita he parhaiten osaavat.
Alla on lyhyt tehtävälista tiimin luontivaiheisiin:

  • Keskustelkaa ja valitkaa johtaja yritykselle.  Mitä tietoja ja taitoja tällä henkilöllä tulisi olla?
  • Määrittäkää jokaisen jäsenen vahvuudet, heikkoudet ja miksi haluaa olla osa ryhmää, joka toteuttaa valittua ideaa.
  • Muistakaa, että tiimissä on hyvä olla jäseniä, joilla on eri taitoja eri tehtäviin ja tätä kautta laajempi osaaminen idean kehittämiseen.
  • Hyvin toimiva tiimi on tärkeämpi kuin täydelliset taidot omaavat tiimin jäsenet.
  • Pohtikaa myös mahdolliset yritysmentorit ja alkakaa etsiä mentoria mahdollisimman nopeasti. Katso lisää kohdasta mentori.
  • Sopikaa tiimin yhteiset pelisäännöt ja vastuut niin ajoissa kuin mahdollista. Erimielisyyksiä ei tarvitse ehdoin tahdoin luoda, mutta yhteiset säännöt auttavat tarvittaessa niiden ratkaisemisesesa.
  • Päättäkää yleisistä säännöistä sekä yhteydenpito- ja läsnäolosäännöistä (tiimin tapaamiset).
  • Voitte myös tehdä yhteistyösopimuksen jäsenten kesken (monissa oikeissa yrityksissä on osakassopimus, jossa yhtiön osakkaat sopivat keskenään pelisäännöistä, velvollisuuksista ja vastuista toimintaan liittyen.) Tätä asiaa on hyvä harjoitella jo NY-yrityksessä.

Muista

Yritystoimintaan lähteminen läheisen ystävän kanssa voi olla hieno kokemus, mutta sisältää myös ison riskin, jos asiat eivät suju toivotulla tavalla.
Myös ajankäyttö ja toiminnan motiivit on hyvä selvittää yhdessä etukäteen. Ystävyys voi estää ongelmista keskustelun tai jopa helpottaa sitä, mutta asioista on helpompi sopia etukäteen.  

Tiimin organisointi

Organisaatiorakenne, jota perinteisessä yritystoiminnassa käytetään ei välttämättä sovi uuteen yritykseen, koska haaste on oppia, mitä asiakkaat haluavat ja mistä heidät löytää. Pitäkää lähtökohtana yrityksen toiminnan ja projektien organisoimista tehtävien mukaan sen sijaan, että luodaan titteleitä, kuten markkinointijohtaja tai talouspäällikkö.
Esimerkiksi asiakkaiden hankkimisvaiheessa voitte sopia vastuut tehtäväkohtaisesti ja hyvä tapa on laatia sovittu tehtävälista, jolloin jokaisella on omat vastuualueensa.
Yleensä kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa kaikki tekevät kaikkea.

Tehtävä – Aika – Tekijä
Mainosmateriaalit, 12. 12, Hannu
Nettikysely, 20.12, Netta

Kun tehtävät (esimerkiksi laskujen maksu) ovat selvät, sopikaa kuka on vastuussa. Monet asiat ovat toiminnan alkuvaiheessa uusia, opettavaisia kokemuksia ja monesti kenelläkään ei ole varsinaista kokemusta tai osaamista niistä, joten toiminnan edetessä yleensä vastuutkin hioutuvat kohdalleen.

Voitte myös tehdä kirjallisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitte toiminnan pelisäännöistä, käytettävästä ajasta, mahdollisesta voiton jakamisesta sekä esimerkiksi, mitä tapahtuu, jos joku NY-yrityksen jäsenistä joutuu jättämään yrityksen kesken lukuvuoden. Näin niin sanotut toiminnan reunaehdot ovat kaikille selvät.

Yhteistyösopimusta vastaava sopimus oikeissa yrityksissä on osakassopimus, jossa voidaan sopia eri osakkaiden ehdoista ja velvollisuuksista toimintaa kohtaan.

Liitteet

Lataa mallipohja yhteistyösopimukselle ja täyttäkää siihen haluamanne lisäkohdat.