Kurssin tapaamiset voidaan pitää Workshop-muotoisina, jolloin jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Tapaamisten tarkoituksena on ohjata oppilaita eteenpäin ja etsimään tietoa seuraavan tapaamisen aiheista sekä esittämään tekemänsä asiat. Tapaamiset eivät siis ole ns. perinteistä opetusta.

Ensimmäinen workshop on hyvä pitää mahdollisimman pian aloitusleirin jälkeen, jotta leirin innostus ei ehdi laantua. Hyväksi havaittu ratkaisu on pitää aluksi workshoppeja kerran viikossa ja myöhemmin harventaa ne esimerkiksi joka toinen viikko tapahtuviksi. Tapaamiskertojen teemat liittyvät NY-tiimin kulloiseen kehitysvaiheeseen (ks. Program Steps -sivun oikeasta laidasta) ja ohjelman etenemiseen. Voit kuitenkin vapaasti soveltaa ohjeistusta omassa valmennuksessasi. Program Steps -valikosta löydät myös opiskelijoille kulloiseenkin vaiheeseen liittyvän materiaalipankin.

NY Start Up -kurssin alkuun sopii mainiosti NY Start Up – Let’s Innovate! -materiaalit. Sivustolta löydät valmiin kurssirungon ja kattavan valmennusmateriaalin tapaamiskerroille

Alla näet ehdotukset workshopin rakennemalliksi sekä teemat eri workshopeille.

Workshop Rakennemalli
Teema: Myynti

 

Tässä malliksi muutama aikaisempien vuosien vuosikello ja kurssikuvaus:

-Lahden amk:n Lahdenamk_NY Start Up vuosikello_syksy2015

-Helsingin yliopisto: kurssikuvaus_helsingin_yliopisto_2015-16

-Turku (Turun yliopisto, Turun amk ja Humak): startup-turku-schedule-2016