Liiketoimintamallin arviointi on hyvä “reality check” ryhmän ajatuksille. Tällä sivulla on ajatuksia ja ohjeita liiketoimintamallin arviointiin. Tutustukaa ohjeisiin viimeistään siinä vaiheessa kun on aika arvioida muiden liiketoimintamalleja ja antaa niistä palautetta. Allaolevassa esityksessä on hyviä esimerkkejä eri liiketoimintamalleista. (sivut 21 – 27) ja sivun lopussa on esimerkinomaisesti analysoitu Kelly’s Lemonade Stand-malli (s23).

Liiketoimintamallin esimerkkejä ja lisätietoa arvioinnista

Arviointi  laatikkokohtaisesti

Alla on esitetty Kellyn limonaadikojun liiketoimintamalli, joka on esimerkinomaisesti arvioitu alla. Tutustu esitykseen, tarkennuksiin ja arviointeihin.

kelly_lemonade_standLiiketoimintamallin laatikoita kannattaa arviointia varten hieman avata ja kertoa miten tuote yrityksen mielestä vastaa sille tärkeimpiin kysymyksiin. Näin Arvioija tietää hieman mitä asioita on pohdittu ja mistä tiedot ovat tulleet. Apuna voi käyttää esim. alla olevia kysymyksiä (ideasta riippuen kaikki eivät välttämättä ole relevantteja tai esiin voi nousta muita tärkeitä asioita). Esimerkissä on esitetty kysymykset, joihin yrittäjä on liiketoimintamallinsa mukaisesti vastannut sekä yksinkertainen malliarviointi kysymysten perusteella. Liikeideasta johtuen osa laatikoista on täytetty lyhyesti.
Kannattaa myös tutustua Wikipedian artikkeliin liiketoimintamallista (Englanniksi)

***********************************

1) Onko arvolupaus  (Value proposition) todellinen, helposti lunastettavissa ja kuluttajille uskottava? Onko siitä asiakkaalle hyötyä? Ymmärtääkö asiakas mistä on kyse?

 • Yrityksen tarkennus: Kylmä mehu on tuotteena yksinkertainen ja kuluttajille tuttu, sille on oikeissa olosuhteissa tarvetta ja se tuote voidaan varmasti toteuttaa luvatun kaltaisena.
 • Arviointi: Hyvin ja selkeästi kuvattu. Varsinaista kilpailuetua muihin vastaaviin ei tuotteelle ole tässä esitetty.

2) Onko tuotteen kohderyhmä selkeästi määritelty? Kuinka suuri on kohderyhmä ja millainen markkinaosuus idealla voidaan saavuttaa?

 • Yrityksen tarkennus: Kohderyhmä on tuotteen paikallisuudesta johtuen selkeä. Tuote (kylmä mehu) on lähtökohtaisesti kausiluontoinen, joten koko pitää arvioida puistokävijöiden määrän perusteella? Kesällä puistossa on 1000 kävijää päivässä, joten potentiaalia on olemassa.
 • Arviointi: Hyvä kohderyhmä. Miten on tarkoitus saada ideaa kokeiltua NY Vuoden aikana, joka loppuu jo keväällä? Voisiko koju-ideaa kokeilla muissa paikoissa, kuten esim. kauppakeskuksessa tai tapahtumissa? Onko teillä millaisia kilpailijoita joko puistossa tai muualla?

3) Saavuttavatko jakelukanavat asiakkaat? Miten kanavat tukevat toimintaa? Onko yrityksellä pääsy ko. kanavaan? Onko toimintamalli skaalautuva/laajennettavissa?

 • Yrityksen tarkennus: Paikallinen myymälä puistossa saavuttaa varmasti asiakkaat. Online-presenssi voi tukea toimintaa imagomarkkinoinnilla ja erilaisilla tapahtumilla myyntikojuun liittyen. Toimintamallin laajentaminen edellyttää investointeja kalustoon ja henkilökuntaan, joten skaalautuminen ei ole kovin helppoa.
 • Arviointi: Ohikulkijakohderyhmä on varmasti helppo saavuttaa. Kanta-asiakkaiden saamiseksi voidaan tarvita paljon markkinointia ja esim. kanta-asiakasjärjestelmää/tapahtumia tms. jotka tukevat puistossa käyntiä yleisesti. Laajentaminen useisiin toimipisteisiin on melko kallista. Oletteko pohtineet yhteismarkkinointia muiden alueen yritysten kanssa?

4) Millainen on asiakassuhde asiakkaisiin?

 • Yrityksen tarkennus: Kaikki palvelu on henkilökohtaista ja verkkokauppaa ei ideasta johtuen voi toteuttaa. Teemme imagomarkkinointia sosiaalisen median (Facebook & Instagram) kautta.
 • Arviointi: Ok.

5) Mistä yrityksen tulovirta muodostuu (Revenue Streams):

 • Yrityksen tarkennus: Tulovirta muodostuu tuotemyynnistä ja juomarahoista.
 • Arviointi: Ok, jossain kahviloissa on käytössä kahvipasseja tai lahjakortteja. Näiden lanseeraamista kannattaa harkita.

6) Mistä toiminnan kustannukset muodostuvat (Cost Structure)

 • Yrityksen tarkennus: Kulut muodostuvat raaka-aineista, mainonnasta sekä liiketilan vuokrasta ja palkoista.
 • Arviointi: Ok, oletteko miettineet tuotesponsorointia näkyvyyttä vastaan  (raaka-aineet, tarjoiluastiat, liiketilan kalusteet) tai yhteishankintoja muiden vastaavien yritysten kanssa?

7) Tärkeimmät kumppanit (Key partners)

 • Yrityksen tarkennus: Saimme kioskilta toimiluvan kunnalta, joka myös ylläpitää puistoa. Pitämällä hyvää huolta kioskista ja lähiympäristöstä varmistamme, että toiminta saa jatkua myös tulevaisuudessa.
 • Arviointi: Kuntakumppanuus ok ja ilmeisesti vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Oletteko pohtineet laajempaa yhteistyöverkostoa, joka voisi tuoda myös kävijöitä? Miten voiko kuntaa hyödyntää jotenkin markkinoinnissa.  

8) Tärkeimmät resurssit (Key resources) 

 • Yrityksen tarkennus: Tuotteet, ihmiset ja raaka-aineet. Pyrimme hankkimaan raaka-aineet luotettavista lähteistä ja varmistamme, että kaikki tuotantovälineet täyttävät myynnin vaatimukset.
 • Arviointi: Raaka-aineet ok. Voisivatko raaka-aineet tuoda jotain erottuvuutta muista kioskeista, esim lähituotanto, luomu, jne? Miten työntekijöiden asiakaspalveluosaaminen ja halu on varmistettu. Koska asiakassuhde on hyvin persoonallinen, on työntekijän toiminnalla ja palvelualttiudella tärkeä rooli yrityksen menestymisessä.

9) Tärkeimmät toimet yrityksen aloittamisessa ja pyörittämisessä (Key activities)

 • Yrityksen tarkennus: Olemme jo saaneet kaupungilta kioskipaikan ja luvat, joten nämä asiat on tehty. Teemme mehua käsin puristamalla tilauksesta, joten myymämme mehu on tuoretta ja mehu myydään kioskissa. Markkinoimme kioskia verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook & Instagram).
 • Arviointi: Tuotanto on selkeä, mutta miten varmistatte, että raaka-aineiden laadun ja onko teillä olemassa luotettavat toimittajat raaka-aineille? Markkinointi: Pohtikaa myös markkinointia puistossa järjestettävien tapahtumien yhteydessä esim. tapahtumatarjousten tms. muodossa.

Muut arvioinnin kommentit: 

Liikeidea ja toimintamalli ovat selkeitä, joten suurin haaste kohdistunee markkinointiin ja siihen, että kesäkausi voi olla vaihteleva. Pohtikaa onko olemassa keinoja varmistaa mahdollisten sadepäivien kysyntä, jolloin puistossa ei välttämättä liiku ihmisiä.

********************************************

Menestystä muiden NY-yritysten liiketoimintamallien arviointiin.

› Siirry NY MOOC-järjestelmään