IMG_1955

”Jos rakennamme jotain mitä kukaan ei halua, ei ole väliä vaikka olemme valmiita ajoissa ja pysymme budjetissa.”

Vakiintuneiden yritysten mittarit (indikaattorit)

Paikkansa vakiinnuttaneet yritykset käyttävät liikevaihtoa, budjettia, yksikköhintaa ja voittomarginaalia toiminnan kannattavuuden mittaamiseen.

Miten mitata yrityksen suoriutumista, joka ei ole vielä myynyt mitään, ei ole varma asiakkaiden toiveista tai ei edes tiedä keitä asiakkaat ovat?

Start-up indikaattorit eli innovaatiolaskentatoimi

Vastataksesi tähän haasteeseen kannattaa luoda ja asettaa indikaattorit, jotka paljastavat toiminnan mahdollisen etenemisen ja asiakkaiden mielipiteet tuotteesta. Indikaattoreiden täytyy tukea tuotteen kehittämistä ja oikeiden asioiden mittaamista tavoitteiden suhteen.

Jos idealle etsitään rahoitusta, rahoittajat ovat yleensä kiinnostuneempia potentiaalista kuin esimerkiksi yrityksen nykyisestä taloudellisesta tilanteesta.

Start-up indikaatoreille ei ole valmista pohjaa mutta muutama perussääntö ja tavoite ovat yhteisiä. Alla esimerkinomaisesti laskentatoimen ja startup-indikaattoreiden erot:

Tavoite: Tietää, ovatko asiakkaat kiinnostuneita tuotteesta?

Myynti – Päivä 1

 1. Perinteinen laskentatoimi: 4 tuotetta myyty
 2. Innovaatiolaskentatoimi: 4/5 asiakasta tai 80% asiakkaista ostivat tuotteen

Myynti – päivä 2

 1. Perinteinen laskentatoimi: 5 tuotetta myyty
 2. Innovaatiolaskentatoimi: 5/100 asiakasta tai 5% ostivat tuotteita

Kumpi indikaattori kertoo enemmän tuotteen kysynnästä?

Muita oleellisia indikaattoreita voivat olla:

 • Asiakkaiden paluu palveluun (jatkuva asiakassuhde, joka varmistaa, että he pitävät tuotteesta);
 • Rahamäärä, jonka asiakkaat käyttävät yhdellä ostokerralla (keskimääräinen ostoksen koko, jos löytyy vaihtoehtoja);
 • Tiheys, jolla asiakkaat käyttävät tuotetta tai palvelua (kirjautumiset, palveluun käytetty aika tai samalla käynnillä käytetty aika);
 • Käyttäjän näkemys tuotteesta tai palvelusta.

Voit päättää, mitkä indikaattorit mittaavat parhaiten oman idean arvoa ja mitkä tavoitteet sopivat parhaiten omalle start up -yrityksellesi.

Innovaatiolaskentatoimi etsii asiakkaiden käyttämisitietoa, sen syitä sekä kerää oleellisen numeraalisen tiedon tukemaan tuotekehittelyä ja oman yritysidean vahvistamista (tai hylkäämistä).

Yhteiskunnalliset mittarit

Jos yrityksesi on yhteiskunnallinen, tarvitset aivan erilaiset indikaattorit arvioimaan menestystä. Esimerkiksi tätä ohjelmaa koordinoiva Nuori Yrittäjyys ry ei tavoittele voittoa, vaan kertoo toimintansa vaikuttavuudesta sille tärkeillä mittareilla.

Tutustu esimerkiksi Social Audit Networkingin julkaisemaan sosiaaliseen tilinpitoon ja sen mittareihin.

Tärkeimmät asiat:

 • Pohdi yrityksen oleelliset tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeät mittarit (taloudelliset, toiminnalliset, vaikuttavuusmittarit).
 • Selvitä, mistä saat tietoa vastaavien toimijoiden toiminnan tuloksellisuuden arvioinnista.
 • Pohdi, miksi sijoittajat/tukijat rahoittaisivat ideaa.