NY Start Up! – yhteinen harjoitusyritys

NY Start Up on itseohjautuva ja aktiivinen jakso yrittäjyydestä. Kurssin aikana osallistujat perustavat tiimejä, jotka toteuttavat erilaisia projekteja tiimin yhteisen NY-yrityksen kautta.

NY korkeakouluyritykset ovat esimerkiksi rakentaneet sovelluksia, luoneet verkkokauppoja ja myyneet paahdettuja sirkkoja. Kurssia valittaessa ei tarvitse olla valmista liikeideaa, tai tiimiä.

Opintojakso on hyvä ohjelma työelämäntaitojen soveltamiseen ja ideoiden testaamiseen. Yhteistä ideaa päätettäessä on hyvä kysyä: tykkäämmekö tehdä tätä ja kuka tätä ostaisi?

Kurssia hallinoi Nuori Yrittäjyys ry (http://nuoriyrittajyys.fi/).  Pääkaupunkiseudulla opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa, joten voit luoda tiimisi myös muiden oppiaineiden opiskelijoiden välillä.

Jakso huipentuu pääkaupunkiseudun semifinaaliin sekä valtakunnalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin.

Tässä Startup maailmalla tunnetun Kalle Freesen mietteitä kurssista:

NY Games!

Kiinnostaako sinua pelit, yrittäjyys ja niiden yhdistäminen?
Games on osa NY Start Up opinto-ohjelmaa. Games kurssille haet mukaan normaalisti NY Start Up kurssin kautta, josta pelilliset ideat eriytetään omaksi ”games” -poluksi.

Tiedot:

Laajuus: 10 opintopistettä
Materiaalimaksu: 22 euroa
Aloituspäivä: 8.11. Pasila / Fennia, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Lisätietoa

Diakonia amk: Tuija Alasalmi, [email protected]
Haaga-Helia amk: Tarja Römer-Paakkanen, [email protected]
Humanistinen amk: Niila Tamminen, [email protected]
Laurea amk: Tomas Illman, [email protected]
Metropolia amk: Antti Laiho, [email protected]
Taideyliopisto: Mari Karjalainen, [email protected]

NY Start Up! – (english)

NY Start Up is a self homing and active period about entrepreneurship. During the course the participants for a team in witch they build a project around their NY-company.

The companies in the course can build online platforms, sell clothes or make marketing. When you are signing for the course you don’t have to have a idea for the company or either a ready team around you.

The course is good for improving your professional competence and testing ideas. When forming the right idea it’s good to ask: do we like to do this and who would be our customer?

Course is supervised by Nuori Yrittäjyys ry (http://nuoriyrittajyys.fi/). Inside Helsinki Metropolitan Area the course is ran together with many universities so you can build you team together with people from different fields of education.

The course culminates in Helsinki Area semifinals and national Uskalla Yrittää -finals.

Here is a short video from Kalle Freese who is well known in Finnish startup scene:

NY Games!

Are you interested about game development and entrepreneurship?

In this path you will learn about game and digital development and how to make business out of it. Games is a path of NY Start Up -program. You will sign up for NY Start Up and later we will divide the projects between NY Start Up and NY Games.

Details

Course scope: 10 ECTS
Material fee: 22 euro
Starting date and location: 8.11. at Pasila / Fennia, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

More information

Diakonia amk: Tuija Alasalmi, [email protected]
Haaga-Helia amk: Tarja Römer-Paakkanen, [email protected]
Humanistinen amk: Niila Tamminen, [email protected]
Laurea amk: Tomas Illman, [email protected]
Metropolia amk: Antti Laiho, [email protected]
Taideyliopisto: Mari Karjalainen, [email protected]

Apply now

NY Start Up -hakulomake
Sending