DSC_3050_2.0

Aivoriihi on yhteistyötäyteinen keskustelu aikomuksena ideoiden, ratkaisujen ja näkökantojen keksiminen asioihin ja ongelmiin. Aivoriihi on tapa, jolla löytyy paras ratkaisu tai idea. 

Ideointivaiheen tavoitteena on löytää paras mahdollinen idea ryhmälle (useamman kuin yhden henkilön on oltava halukas kokeilemaan ideaa) ja varmistaa idean sopivuus Start Up – ohjelman aikarajoituksiin.

Mikä on innovaatio ja millainen on hyvä idea?

Innovaatio on monimuotoinen käsite. Se ei ole aina täysin uusi tuote tai palvelu. Joseph Shumpeter kirjoitti hyvän selityksen innovaatiolle ja samaa ajatusta voi hyvin käyttää myös NY-yritysten ideoinnissa.

Innovaatio on:

  • Uuden tuotteen esittely – tuote, joka ei ole tuttu kuluttajille tai laadultaan uudenlainen.
  • Parannetun valmistustavan esittely, joka ei tarkoita lainkaan tieteellisesti uuteen perustuvaa. Voi myös olla hyödykkeen parempi käsittely kaupallisesti.
  • Uusien markkinoiden avaus, joihin hyödykettä kyseisestä maasta ei ole ennen viety, oli kyseinen markkina-alue jo olemassa tai ei.
  • Uuden raaka-aineen tuottajan tai puoliksi tuotetun tuotteen haltuun ottaminen, taas oli lähde siellä ennen tai ei.
  • Paremmin organisoitu toimiala, kuten monopolin luominen tai purkaminen.

NY-yrityksen idean ei tarvitse olla uusi innovaatio, mutta idean eteenpäin viemistä helpottaa, että idea erottuu muista samankaltaisista ja sillä on mahdollisuuksia oikeilla markkinoilla.

Aivoriihen toteutus

Ideoiden kaivamiseksi kannattaa ohjelman alkuvaiheessa järjestää brainstorming eli aivoriihi, jossa luodaan runsaasti ideoita, joita voidaan jälkeenpäin arvioida.

Yleensä ideoita on jo valmiiksi, mutta aivoriihessä ne on viimeistään laitettava paperille ja jaettava muille.

Alla olevat videot antavat hyvät ohjeet aivoriihen toteutukseen, sääntöihin sekä hieman taustainformaatiota.

Ideoiden arviointi ja valinta

Luovan prosessin lopetettuasi on tärkeää miettiä, miten jakaa/priorisoida ideat. Jotkut ideat voi karsia melkein heti ja osaa kannattaa analysoida tarkemmin. 

Ideoiden arvioimiseen on monta tapaa. Tutustu ehdotuksiin ja pohdi, mikä sopii omalle ryhmällesi.

Tässä muutama erilainen tapa arvioida ideoita (englanniksi).

Video 1 Aivoriihen säännöt 

Video 2 Aivoriihi tieteellisesti ja hyviä taustatietoja:

(Stanfordin Yliopisto, 19 min)